HELSENORGE

Kontaktmøter for leger

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Annenhver fredag kl 08.00 - 08.45

Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

Digitalt kontaktmøte 3. februar kl. 08 – 08.45 via Join.no

Klinikk anestesi og kirurgi, Gastrokirurgisk avdeling:

Antibiotika ved sentrale infeksjoner i sykehus, fokus på
  • Intraabdominale infeksjoner.
  • Nedre luftveisinfeksjoner.
  • Blodstrømsinfeksjoner/sepsis.
Foreleser: Bjørn Waagsbø, Overlege og leder for Antibiotikateamet ved St. Olavs hospital HF 
Møteleder: Anders Husby.

Dette møtet vil kun gjennomføres digitalt fordi foreleser ikke kan være fysisk tilstede og det ikke er mulig å streame møtet fra det store møterommet vi trenger for å romme alle deltakere. Logg inn på Join.no og bruk telefonnummer 99 38 00. 


Møter videre våren 2023
Februar: 17
Mars: 3, 17, 31
April: 14, 28
Mai12, 26
Juni: 9                      

Vi har nå rene fysiske møter igjen, dvs ingen mulighet til å følge møtet digitalt. Dette pga manglende mulighet til å streame møtet fra det store møterommet vi trenger for å romme alle deltakere.

Møtene er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

Send mail til inge.skadberg@diakonsyk.no under møtet om dere vil ha registrert deltakelse.


Presentasjoner/videoopptak fra møter:

Gunhild Lien 26.2.2021: Osteoporose
Camilla Svenningsen, Asgeir Bragason 9.4.2021: Samtykkekompetanse

Videoopptak på Youtube:
Prof. med, Anne Spurkland, OUS:
Immunresponsen ved Covid-19: for sent, for lite og for mye

John-Arne Røttingen
Adm. dir. Norges forskningsråd, påtroppende global helseambassadør i Utenriksdep: 
Internasjonalt forskningssamarbeid for å teste legemidler og vaksiner for COVID-19


Når og hvor

Tid
Annenhver fredag kl 08.00 - 08.45
Klokkeslett
 
Sted
DBL-bygget
  
Kontaktinformasjon
Seksjonsoverlege Anette Hylen Ranhoff
Tlf: 22 45 15 00
 
Fant du det du lette etter?