HELSENORGE

PKO Fagdag 2023

Velkommen tilbake til fagdag der praksiskonsulenter og samhandlingsleger fra hele landet blir kjent, utveksler erfaringer og får påfyll av nyttig kunnskap.

Vi skal dele erfaringer fra vårt lokale arbeid og inispireres av hvordan andre løser oppgavene. Det blir også tid til en uformell prat, som ofte er det aller mest verdifulle med å møtes fysisk.

Målgruppe: Praksiskonsulenter, samhandlingsleger og andre med interesse for samhandling.

Læringsmål i ny ordning: LM41, LM42, LM59, LM60, LM70, LM72, LM004, LM054, LM055, LM084.

Kursledere: Praksiskonsulentene ved Diakonhjememt sykehus; Elise Dale, Tove Borgen og Eli Ringstad Skeid og spesialrådgiver i Helse Sør-Øst, Jan Morten Engzelius.

Godkjenning/merittering: Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 poeng.

Deltakeravgift: Kurset koster kr. 1000,- per deltaker + kr. 895,- for dagspakke (pausemat, lunsj og kaffe). Deltakeravgift og dagspakke betales ved elektronisk korbetaling eller Vipps og fungerer som bindene påmelding.

Kursforberedelse - for aktiv medvirkning: Kurslederne oppfordrer alle detakerne til å sende inn forslag til tema til gruppearbeid. Dette kan være en sak man jobber med, som er problematisk eller der man har visjoner om å få til nyttige eller nye løsninger. Fem av temaene vil bli valgt ut.
Send ditt innspill innen 1. mai til eliringstad.skeid@diakonsyk.no

Program

10.00 - 10.10: Velkommen v/ Eli Ringstad Skeid

10.10 - 10.30: Organisering og dimensjonering av PKO på landsbasis. Utfordringsbildet fremover (Jan Morten Engzelius).

10.30 - 11.15: Kommunikasjonsstrategier i PKO-regi. (Håvard Hagen Vika -  Vestre Viken, Elise Dale - Diakonhjemmet sykehus, Geir Dunseth - Sykehuset i Vestfold)

11.15 - 11.30: Pause

11.30 - 12.30: En reise i reseptformidleren (Tove Borgen). Fremtidens løsninger/PLL (Morten Finckenhagen). Diskusjon (Regin Hjertholm).

12.30 - 13.00: Tanker om PKO sin deltakelse i Helsefellesskapene og om samarbeid med fastlegerepresentanter som ikke er praksiskonsulenter (Ellen Fagerberg).

13.00 - 14.00: Lunsj

14.00 - 14.10: Innledning til gruppearbeid (Eli Ringstad Skeid).

14.10 - 15.00: Gruppearbeid: Deltakerne er inndelt i fem grupper. Diskusjon av oppgitte temaer (innsendt av dere).

15.00 - 15.15: Pause

15.15 - 16.30: Fremlegging fra gruppearbeidene og diskusjon (Jan Morten Engzelius, Eli Ringstad Skeid).

16.30 - 16.45: Oppsummering og avslutning (Eli Ringstad Skeid).

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Fant du det du lette etter?