HELSENORGE

Tverrfaglig klinisk kommunikasjon - 4 gode vaner

Diakonhjemmet Sykehus bestemte i 2011 at sykehuset skulle gjennomføre obligatoriske kurs i klinisk kommunikasjon for nyansatte.

NB: Dette kurset er fulltegnet.
Kurset er basert på en veldokumentert modell, " 4gode vaner", som integrerer teori og ferdighetstrening ( Fossli Jensen et al., PEC-3865, 2010). Kurslederne er erfarne overleger, psykiater og psykologspesialister ved Diakonhjemmet. Kurset avholdes årlig, hhv. vår og høstsemesteret. 

Evalueringene er gode og viser blant annet at alle ansatte som har vært gjennom kurset så langt vil anbefale kurset til en kollega. 

Deltakerne melder tilbake om at dette oppleves nyttig og gir konkrete verktøy inn i arbeidshverdagen.  


 


 

Fant du det du lette etter?