HELSENORGE
Kommunikasjonstrening etter Diakonhjemmetmodellen

Fire gode vaner - kommunikasjonstrening

Diakonhjemmet Sykehus har utviklet en modell for intern implementering av kommunikasjonskurs etter Fire gode vaner-metoden.  

Sykehuset har trent opp egne erfarne klinikere som kurstrenere og styrker på den måten effekten av kommunikasjonstreningen. Sykehuset har samarbeidet med Bærum sykehus/Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF for å forsøke ut intern implementering også på disse sykehusene.

På denne siden finner du alt materialet til kurset Fire gode vaner etter modellen for intern implementering - både for legekurs og tverrfaglige kurs. Her er powerpoint-presentasjoner, evalueringsskjemaer og mal for spørreundersøkelser som sendes ut før og etter kursene. Du finner også detaljert beskrivelse av prinsipper for kursledelse med huskelister, hvordan ferdighetstreningen kan legges opp og drøftinger i plenum.

Erfaringene fra Diakonhjemmet Sykehus, Bærum sykehus og Sykehuset i Vestfold er samlet i en egen Håndbok for kommunikasjonstrening. Håndboken kan bestilles fra Diakonhjemmet Sykehus (se kontaktinfo) eller  lastes ned her

Ved eventuelle spørsmål om intern implementering av Fire gode vaner-metoden, kontakt ingrid.hyldmo@diakonsyk.no 

Kursmateriell

Fire gode vaner for effektiv kommunikasjon - samleark​​ Fire gode vaner: Lommekort Spørreskjema til bruk før kurset Spørreskjema til bruk etter kurset Evaluering: Klinisk kommunikasjon for leger - Questback

Kursledermateriell

Huskeregler for rollespillKursledelse

Artikler

Fant du det du lette etter?