Pakkeforløp og koordinatorfunksjon

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

​Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles ved begrunnet mistanke om kreft.

Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid for pasientene. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet. De skal få god informasjon og ha medvirkning gjennom hele forløpet.

Helsedirektoratet har utarbeidet pakkeforløpsbeskrivelser og pasientinformasjon for hvert enkelt pakkeforløp. 


Forløpskoordinatorer - pakkeforløp kreft

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en forløpskoordinator som skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele forløpet. Pasienten vil få oppgitt et telefonnummer der de kan henvende seg for informasjon og spørsmål om sitt forløp.

 • Kreftkoordinator  tykk- og endetarmskreft, føflekkreft, metastaser med ukjent utgangspunkt og øvrige pakkeforløp:
  Hege Johansen, tlf:  22454640
 •  Operasjonskoordinator pakkeforløp: 
    Kari Janne Hernes, tlf: 22454831
 • Lokal forløpskoordinator pakkeforløp lungekreft, lymfom, diagnostisk pakkeforløp, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, metastaser med ukjent utgangspunkt og øvrige pakkeforløp:
  Siri Høstmark Solhaug, tlf 22454962
 • Sentral forløpskoordinator ved Diakonhjemmet Sykehus: 
  Overlege Klara Hammerlund, Avd. for fag og kvalitet, tlf 97661425

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.