HELSENORGE

Artrosekurs for fastleger

Praksiskonsulenter og fysioterapeut har laget et undervisningsopplegg om artrose. Artrosekurset består av fem filmer á cirka fire minutter, der revmatolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut og ortoped presenterer de viktigste behandlingsanbefalingene. En skriftlig oppsummering og forslag til diskusjonstemaer følger med.Fastlege og pasient i samtale på et legekontor

I samarbeid med praksiskonsulenter har fysioterapeut og forsker Nina Østerås ved Diakonhjemmet Sykehus laget et undervisningsopplegg om artrose. Den viktigste målgruppen er allmennleger, og undervisningsopplegget kan blant annet egne seg for bruk i veiledningsgrupper og smågrupper.

NKRR: Artrosekurs