HELSENORGE

Senter for kreftbehandling ved Diakonhjemmet Sykehus

2. mars åpnet Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus. Dermed har sykehuset overtatt ansvaret for medikamentell kreftbehandling og palliasjon for pasienter fra egen sektor fra Oslo universitetssykehus.

Her er tre av de ansatte på det nye Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus (fra ve): onkologisk sykepleier Åse Marit Tveiten, onkolog Katinka Farbrot og onkologisk sykepleier Kent Andreas Solgård.

Våren 2020 starter sykehuset opp med behandling av brystkreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft og kreft i bukspyttkjertel. I løpet av 2020 vil senteret gradvis utvides og tilby et fullverdig tilbud innen alle vanlige kreftformer (brystkreft, tarmkreft, kreft i bukspyttkjertel, prostatakreft, føflekkreft (malignt melanom), lymfekreft og blodkreft).

De som er i gang med behandling på Oslo universitetssykehus fortsetter med behandlingen sin der.

Det er tre onkologer knyttet til Senter for kreftbehandling i dag, seksjonsoverlegene Line Fronth og Katinka Farbrot og overlege Elin Marie Stensland.

Palliativt team ved sykehuset utvider fra én til to leger, i tillegg til to onkologiske sykepleiere i teamet. Anestesilege Gina Berntsen startet i den ene stillingen 15. juni, den andre stillingen er foreløpig ubesatt.

Denne prosessen er en del av funksjonsfordelingen mellom OUS og de to ideelle sykehusene i Oslo; både Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus skal overta en del lokalsykehusoppgaver fra Oslo universitetssykehus.

Les mer: