Feriereiser for helsepersonell, sept 2020

​Alle ansatte skal teste seg før jobbstart dersom de har vært i utlandet i løpet av de siste 10 dagene av ferien.

På bakgrunn av myndighetenes veiledning til nye reiseråd er det utarbeidet felles anbefalinger i de fire helseregionene til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien. Disse ønsker vi at alle ansatte hos Diakonhjemmet sykehus følger.

Rådene er som følger:

1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.

2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («gule» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.

3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.

4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.

Merk! For personell i kritiske funksjoner kan leder vurdere om det skal søkes dispensasjon fra karantene. I så fall skal den ansatte testes to ganger og ved negativ test kan den ansatte arbeide med munnbind i karantenetiden (samme rutine som ved innleie av svenske vikarer). Leder vurderer for øvrig om den ansatte kan arbeide hjemmefra i karantenetiden. Hvis ikke må den ansatte søke om ulønnet permisjon. Ansatte som har vært i «røde» land eller land som har blitt «røde» i den perioden de oppholdt seg der omfattes av karanteneplikten og må være i karantene i 10 dager. 

5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det gis sykepenger ved karantene dersom myndighetene har endret reiseråd etter utreisen.

6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.

7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Merk! Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule land»), skal informere nærmeste leder før de kommer på jobb. Disse ansatte skal testes for sars-CoV-2 før oppstart, og ikke ha pasientnært arbeid før testen er negativ. Det kan vurderes om ansatte med pasientkontakt kan komme på jobb og bruke munnbind før testresultat foreligger. Det kan ta opptil 3 dager å få organisert test og få resultat, og det er den ansattes plikt å ta hensyn til dette i forhold til dato for hjemkomst.

Sykehuset ber for øvrig alle ansatte også å følge FHI og UDs reiseråd. De presiserer at ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser har kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.

Fant du det du lette etter?