HELSENORGE
Klinikk for psykisk helse og rus

Foreldreveileder ved depresjon - en guide for behandlere og rådgivere

Barn har behov for å bli informert, hørt og ivaretatt når psykisk lidelse eller somatisk sykdom rammer en i familien. Det å snakke med foreldre om barnas situasjon er viktig når mor eller far er deprimert. Foreldreveiledning ved depresjon – en guide for behandlere og rådgivere gir råd om hvordan man kan gå frem. 

Foreldreveileder ved depresjon - en guide for behandlere og rådgivere

Intervensjonene integreres i ens vanlig behandling eller rådgivning. Samtalene er med den deprimerte alene eller med begge foreldre, og eventuelt med barna. Hva man gjør, vil selvsagt være avhengig av hvilken type tjeneste man gir og hvilke tidsrammer man har.

Veilederen er skrevet til alle de som møter foreldre som er deprimert, enten de jobber i spesialisthelsetjenestene, barnevern, familievern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, allmennlegepraksis, Rask psykisk helsehjelp eller i andre helse- og sosialtjenester. Den vil også kunne være nyttig lesning for studenter. Veilederen er tilgjengelig via lenkene under:Fant du det du lette etter?