HELSENORGE

Christian Krog Tamnes

Professor ved Psykologisk institutt  og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Christian Krog Tamnes
Professor Christian Krog Tamnes

Publikasjoner

Aktuelt forskningsprosjekt

Om prosjektet

Gener, modning og erfaring samspiller i å forme hvem vi er, våre kognitive funksjoner og hjernen slik den er på ethvert tidspunkt. I løpet av de siste par tiårene har bruken av hjerneavbildningsteknikker, spesielt magnetresonanstomografi (MRI), gitt oss en mye bedre forståelse av hvordan hjernen endrer seg i løpet av utviklingen og også videre gjennom livet. Strukturell MRI gir svært gode og detaljerte bilder av hjernens anatomi. Andre MRI-teknikker kan brukes til å undersøke blant annet fiberbanene i hjernen (diffusjon tensor avbildning: DTI), hjerneaktivitet under utføring av forskjellige oppgaver (funksjonell MRI: fMRI) og aktivitetsmønstre i hjernens nettverk (hvile-fMRI: rs-fMRI). Samlet har disse teknikkene gitt oss ny og spennende innsikt i de omfattende og sammensatte endringene som skjer i hjernen gjennom livet. Men for å kartlegge disse endringene mer presist og for å bedre forstå hvilke faktorer som påvirker utviklingen og hvilke konsekvenser den har er det behov for studier som følger de samme individene over tid, såkalte longitudinelle studier. 

Faglig bakgrunn 

 • Forsker, Psykologisk institutt (UiO 2014).
 • Gjesteforsker, Brain and Development Research Center, Leiden University, Netherlands, 2016.
 • Postdoktor, Psykologisk institutt (UiO 2011-2014).
 • Fulbright gjesteforsker, Multimodal Imaging Laboratory, University of California San Diego, USA, 2011.
 • Forsker, Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus, 2010.
 • PhD, Center for the Study of Human Cognition, UiO, 2010
 • Cand. Psychol, UiO, 2006

Faglige interesser

 • Strukturell og funksjonell hjerneutvikling i barndommen og ungdomsalderen
 • Nevrokognitiv utvikling i sammenheng med mental helse
 • Kognitiv utvikling, spesielt i domenene kognitiv kontroll, arbeidshukommelse, læring, og langtidshukommelse
 • Effekter av sosial og emosjonell informasjon på kognitive prosesser
 • Prediktorer og risikofaktorer i nevrokognitiv utvikling
 • Multimodal hjerneavbildning (MRI, DTI, EEG)


Fant du det du lette etter?