Dag Kristen Solberg

Avdelingssleder og spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi ved Senter for psykofarmakologi. 

Avdelingssjef Dag Kristen Solberg (Foto: Diakonhjemmet Sykehus)

Pågående forskningsprosjekter

Prosjektleder for forskningsprosjektet "Glutathione deficit – a risk factor for schizophrenia", om omsetning av fettsyrer og antioksidanter ved schizofreni, der biologiske variable studeres i forhold  til sykdomsfase og symptomintensitet. Prosjektet var opprinnelig delfinansiert av Helse Øst. 

Interessefelt

Biologisk psykiatri, spesielt årsaksforhold, forløp og behandling av schizofreni. Klinisk farmakologiske faktorer som gir individuell variasjon i legemiddelrespons (terapisvikt og bivirkninger) og persontilpasset legemiddelbehandling.


Fant du det du lette etter?