FORSKERE PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

Espen Molden

Enhetsleder og professor ved Senter for psykofarmakologi (SFP).

Enhetsleder og professor Espen Molden

Espen Molden er utdannet cand. pharm (1997) med PhD/dr.scient.-grad fra 2003. Ansatt som forskningsleder ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus, og professor i farmakologi ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Pågående forskningsprosjekter

Prosjektleder for to eksternfinansierte prosjekter via Helse Sør-Øst, hhv. "Novel biomarkers for dose individualization and monitoring of antipsychotic drugs" (PhD) og "Schizophrenia Genetics – variants associated with disease development and clozapine treatment" (postdoc). Hovedveilder for fire pågående PhD-prosjekter, hvorav tre utspringer fra Diakonhjemmet Sykehus. Felles for alle prosjektene er fokus på kilder/årsaker til variasjon i legemiddelrespons (effekt/bivirkninger), og hvordan man i klinisk praksis kan individtilpasse behandlingen ut i fra kjennskap til de respektive kildene/årsakene.

Interessefelt

Klinisk farmakologisk/psykofarmakologisk forskning på genetikk, alder, kjønn, sykdomsstatus og interaksjoner som kilder til individuell variasjon i legemiddelrespons (terapisvikt og bivirkninger), samt strategier for å håndtere denne variasjonen i klinisk praksis for å persontilpasse og optimalisere behandlingen.


Fant du det du lette etter?