Kjetil Nordbø Jørgensen

Psykologspesialist og postdoktor ved NORMENT og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Kjetil Nordbø Jørgensen (Foto: UiO)


Forskergruppe 

Hjerneavbildning ved psykose
Gruppen forsker på psykoselidelser, med fokus på etiologi, nevroanatomi og tidlige risikofaktorer. Gruppen undersøker strukturelle hjerneforandringer, hvordan de oppstår og hvordan de utvikler seg over tid ved psykoselidelser. Les mer via lenken under: 


Forskningsprosjekt

Beskrivelse

Psykose er en tilstand der selve vår virkelighetsopplevelse forandres. Hallusinasjoner og vrangforestillinger er kjente symptomer, men mange opplever også mer subtile endringer i sanseinntrykk både før og under psykosen. Hvilken rolle spiller hjerneområdene som er ansvarlige for tidlig bearbeiding av sanseinformasjon?

I forskningsprosjektet undersøkelser vi dette ved hjelp av magnetresonanstomografi (MR), en form for hjerneavbildning. Arbeidshypotesen er at en av faktorene som kan danne sårbarhet for psykose er forstyrrelser i tidlig sanseprosessering, og i denne sammenhengen er vi spesielt opptatt av myelin, et isolerende fettlag som sikrer rask og synkronisert signaloverføring i hjernen.

Psykoselidelser er komplekse og har mer enn en årsak. Det vi håper på er at dette prosjektet kan bidra med en av flere puslespillbrikker som trengs for å bedre forstå hvorfor noen har større sårbarhet for å utvikle psykose enn andre, og at det kan være et bidrag på veien mot å forstå sykdomsmekanismene. 

Forskningsinteresser

  • Sykdomsmekanismer og systemforståelse av psykoselidelser
  • Hvordan samspillet mellom hjernebarken og dypere strukturer i hjernen er involvert ved psykoselidelser
  • Hjerneavbildning og hjernens anatomi
  • Antipsykotiske medisiner og strukturelle effekter på hjernen
  • Grunnlagsproblemer i forståelse av psykiske lidelser
Fant du det du lette etter?