Linn Christin Bonaventure Norbom

Postdoktor ved Psykologisk institutt (UiO) og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Postdoktor Linn Christin Bonaventure Norbom (Foto: UiO)

Om ​Linn Christin Bonaventure Norbom

Linn Christin  Bonaventure Norbom forsker på hjerneutviklingen til tusenvis av unge, fra tidlig barndom, igjennom ungdomstiden, og frem til ung voksen alder. Hun er spesielt interessert i denne perioden av livet da den, i tillegg til å være en tid med dramatiske kroppslige, atferdsmessige og sosiokulturelle forandringer, også er en meget sensitiv periode for psykiske lidelser. Målet er å finne ut og kvantifisere om hjerneutviklingen til personer med mye psykiske plager, utarter seg annerledes enn hos personer med få eller ingen plager.  

Les mer på nettsidene til UiO:


 Faglige interesseområder

  • Strukturell kortikal hjerneutvikling
  • Psykopatologiske nevroutviklingsforstyrrelser
  • Kortikale intensitetsmål (grey/white contrast, T1w/T2w ratio)
  • Multimodal fusjon
  • «Independent component analysis (ICA)»
  • Transdiagnostiske tilnærminger"

Fant du det du lette etter?