Nils Inge Landrø

Professor ved Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Professor Nils Inge Landrø

Nils Inge Landrø er professor tilknyttet Psykologisk institutt  og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. 


Forskergruppe (leder):

Faglige interesser

Hovedområdet er klinisk og kognitiv nevropsykologi. I aktuelle prosjekter studeres relasjonen mellom kognitive kontroll funksjoner og humør endringer (kognisjon - emosjon interaksjoner). Dette belyses hos friske personer og hos personer som har eller har hatt depresjoner. Impulsivitets problematikk er også relevant. Effekter av varianter av gener som regulerer serotonin transmisjonen i hjernen på humør og kognitive funksjoner studeres også innenfor denne rammen. Andre aktuelle temaer er nevropsykologiske aspekter ved multippel sklerose og smerte tilstander.

Prosjekter


Fant du det du lette etter?