Geriatri for hovedspesialiteten i indremedisin - presentasjoner




3. - 5. februar 2020


Akutt syke gamle, kasuistikker
Anette Hylen Ranhoff

Ernæringssvikt hos gamle, kasuistikker
Anne Kristine Gulsvik, Sissel Urke Olsen

Delirium, diagnostikk og behandling
Bjørn Erik Neerland, Leiv Otto Wathne

Delirium indremedisin 2
Bjørn Erik Neerland, Leiv Otto Wathne

Normal aldring, vitalitet og skrøpelighet
Siri Rostoft

Hjerneslag - diagnostikk
Hege Ihle-Hansen

Atrieflimmer, antikoagulasjon
Marius Myrstad

Akutt koronarsyndrom
Vibeke Juliebø

Hjertesvikt/-intervensjon
Elisabeth Skaar

Akutt- og intensivmedisin hos gamle
Pål Friis

Etikk geriatri
Oona Dunlop

Palliasjon i livets siste dager
Anne K. Gulsvik

Fall og synkope hos eldre
Marte Mellingsæter

Akutte infeksjoner hos eldre
Birgitte Stiksrud

Parkinson hos gamle
Christofer Lundqvist

Osteoporose og brudd hos gamle
Anette Ranhoff

Farmakoterapi hos eldre
Torgeir B. Wyller

Demens - diagnostikk og behandling
Anne B. Knapskog



Fant du det du lette etter?