Revmatologi

Grønn kongress

Velkommen til Grønn kongress 16. juni 2023! 

Arrangementet gir deg høydepunktene fra EULAR 2023 i en klimavennlig ramme. 

Også i 2023 inviterer vi til Grønn kongress, fysisk i Oslo og digitalt til der du er.​​ 

Foreleserne presenterer oppsummeringer av høydepunktene fra EULAR 2023. De er også utfordret til å kommentere på hva som vil være spesielt viktig for videre forskning og klinisk praksis i Norge. 

Nå er fysisk deltakelse fulltegnet, men vi ønsker alle som ønsker digital deltakelse velkommen. Følg påmeldingslenken og med deg på, så får du lenken for å følge strømmen rett før arrangementet.  

Påmeldingen er åpen til 14. juni, kl 15:00, klikk på denne lenken for å melde deg på! ​

Oversikten over temaene og foreleserne finner du i programmet:

Program Grønn kongress 2023​​

​Bjørn Hallvard Samset vil holde fo​​redraget "Klimakrisen på 30 minutter".

Bilde av foreleseren

Klimaendringene har allerede store konsekvenser, og de blir sterkere for hvert år som går. Vi jobber for å begrense utslippene som forårsaker endringene, men samtidig må vil tilpasse oss de nye forholdene – og sikre en levelig verden for snart ti milliarder mennesker. Hvordan kan vi få dette til å henge sammen? Og hvordan vil klimaendringene påvirke helsen vår?

Bjørn Hallvard Samset er seniorforsker ved CICERO og professor II ved NMBU. Han er aktiv og erfaren forskningsformidler, forfatter og offentlig taler. Han ble tildelt Forskningsrådets formidlingspris i 2018: "Prisvinnerens formidling er tankevekkende, forståelig og målgruppetilpasset. Vinneren er tilgjengelig og når ut til et stort publikum innen et felt med konfliktpotensial", skrev juryen i sin begrunnelse.
Han har erfaring blant annet som leder av en kapittelgruppe i FNs klimapanel. Bjørn jobber blant annet med å forstå hvordan menneskeskapte klimaendringer kan samvirke med naturlige variasjoner slik at det kan skapes situasjoner med ekstra høy klimarisiko.

​​Praktisk informasjon​ 

​Digital plattform

Hele Grønn kongress strømmes via VIMEO. Påloggingsinformasjonen sendes deltakerne dagen før arrangementet. 

Arrangementet foregår sentralt i Oslo

Grønn kongress 2023 arrangeres på Nationaltheatret konferansesenter  i Oslo sentrum, i Haakon VIIs gate 9. Nationalteateret stasjon ligger ett minutt unna. Dit kommer du enkelt  med trikk, buss, t-bane og tog. 

Vi anbefaler alle å reise kollektivt, sykle eller gå til Grønn kongress!

Nathionaltheatret konferansesenter er et  Miljøfyrtårn. Senteret er medlem i Næring for klima, et samarbeid om klimaløsninger​ mellom Oslo kommune og byens næringsliv.

Serveri​​​ng​

Det vil serveres miljøvennlig lunsj. Det vil være kaffe/te/vann samt frukt, nøtter og kake tilgjengelig i pausene. Vi sier det allerede nå… Bruk gjerne koppen din flere ganger!​

Har du spørsmål kontakt oss på gronn.kongress@diakonsyk.no

​Universell utforming

Lokalene er rullestolvennlige, og teleslynge er tilgjengelig i møterommene.​​​

Kart 

Kartutsnitt til Nationaltheateret konferansesenter.jpg

Kart som viser konferansesenteret


Grønn kongress_Inngangsdør.jpg

Bilde av inngangsdøren


 

​Tanken bak Grønn kongress er at vi vil bidra til et mer miljøvennlig samfunn, blant annet gjennom å videreformidle viktig kunnskap fra internasjonale konferanser lokalt. På den måten kan vi redusere reisevirksomheten. Det lokale arrangementet skal gjennomføres med minimalt klimaavtrykk. 

Grønn kongress gir oss mulighet til å sette miljø og klima på agendaen for det revmatologiske fagmiljøet i hele landet. Du kan lese mer om vår miljøpolicy her (.pdf)​​​
Grønn kongress er miljøsertifisert gjennom stiftelsen FEE Norway (les mer om dem her).

Miljøgodkjent arrangement
Se gjerne glimt f​​​ra Grønn kongress 2022: 

Se introduksjonen og miljøforedraget fra arrangementet her​

 

Hvem står bak Grønn kongress?

REMEDY forskningssenter og Klinikk for revmatologi ved Diakonhjemmet sykehus står bak arrangementet. 

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er klimaendringer den største helsefaren menneskeheten står overfor. Vitenskapen er klar på at menneskelig skade på natur og klima forårsaker sykdom, skader og død. For å unngå katastrofale helsepåvirkninger og forhindre millioner av klimarelaterte dødsfall, må det gjøres store, umiddelbare reduksjoner i klimagassutslippene. Dessverre viser den siste rapporten fra FNs klimaorganisasjon at vi ikke er på rett kurs for å sikre en levelig fremtid. Utslippene er rekordhøye og øker fortsatt.

Grønn kongress er et av våre bidrag. 

Miljøfilmen 2021

I forbindelse med Grønn kongress 2021 lagde vi en film dere kan se her

grønn kongress FILM 2021 bilde.jpg
Fant du det du lette etter?