Grønn kongress

Revmatologi

Velkommen til kongress 18. juni! 


Grønn kongress henter hjem faglig oppdatering fra utlandet og tilbyr høydepunktene til fagmiljøet her hjemme i Norge, i en klimavennlig ramme. Vårt mål er å redusere klimaavtrykket vårt og samtidig beholde et høyt faglig nivå.


Program

Grønn kongress utfordrer deltakerne

Påmelding


Hold av datoen! 

18. juni presenterer vi oppdateringer fra EULAR 2021. Vi har fått inn gode forelesere til å oppsummere de ulike fagfeltene, med rom for diskusjon etter hvert tema. 

Hvorfor Grønn kongress?

I helsesektoren savnet vi gode, grønne tiltak for å bevare miljøet. I fjor lanserte vi Grønn kongress for første gang og ønsket å være et eksempel på hvordan tenke annerledes rundt kongresser, konferanser og andre arrangementer. Vi ønsket å skape en kongress med minimal miljøbelastning.

Til tross for alle utfordringene den verdensomspennende pandemien har ført med seg, har den også bidratt til at en hel verden har blitt mer digital, og konseptet vårt fikk svært god drahjelp. I dag er det normalen at kongresser blir streamet og det er færre flyreiser og hotellopphold.

På forrige Grønn kongress var fokuset å redusere klimabelastning fra transport.  I år har vi fokus på hvordan man kan redusere klimafotavtrykk fra forbruk.  Scroll lenger ned på siden for å lese mer.


Fra annet møterom på DS.jpg

I planleggingen av arrangementet har vi fått råd og hjelp fra Framtiden i våre hender. Grønn kongress er miljøsertifisert etter Foundation for Environmental Education (FEE) sine kriterier, for miljøgodkjent arrangement. 

Diakonhjemmet sykehus har forøvrig siden juni 2017 vært miljøsertifisert etter den internasjonale ISO-standarden for miljøledelse, ISO 14001. Les mer her om hva det innebærer.

Videoapell fra Legenes klimaaksjon

Legenes klimaaksjon har nylig lagt ut denne videoapellen på ca. tre minutter. Ta deg tid til å se den. Den gir deg som helsepersonell nyttig informasjon og inspirasjon.

Hvem står bak Grønn kongress?

Vi er ansatte ved Diakonhjemmet sykehus, som er lidenskapelig opptatt av revmatologi. I tillegg har vi blitt ganske opptatt av miljø. Idéen om Grønn kongress oppstod ved en tilfeldighet, men ble raskt en realitet. Vi håper du setter pris på konferansen. 

Hovedkomité:

 • Kjetil Bergsmark, klinikkleder
 • Guro Løvik Goll, overlege/forsker
 • Elisabeth Aaberge, miljøkoordinator
 • Bitte Stenvik, forskningskoordinator
 • Lena Bugge Nordberg, lege i spesialisering/forsker
 • Celine Sjøberg, kommunikasjonsrådgiver
 • Ragnhild Fossum, kvalitetsrådgiver

Programkomité:

 • Guro Løvik Goll, overlege/forsker
 • Tuva Moseng, fysioterapeut/forsker
 • Maria Dahl Mjaavatten, overlege/forsker
 • Even Lillejordet, lege i spesialisering
 • Ellen Moholt, spesialutdannet sykepleier

Logo-staaende-Gronn-kongress.png

Fant du det du lette etter?