Helsetjenester til eldre (HTE)

Helsetjenester til eldre (HTE) er et samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus, Diakonhjemmet Høgskole (VID) og Diakonhjemmet Omsorg om klinisk virksomhet, forskning og mastergradsstudium.

I 2050 forventes det å være nærmere tre ganger flere eldre over 80 år sammenliknet med 2010. En høyere levealder medfører høyere sykelighet. Eldre har behov for tilpassede helsetjenester som følge av normale aldringsprosesser, komplekse sykdomsbilder, funksjonssvikt, tapsopplevelser og bruk av mange legemidler. Gjennom samarbeid mellom sykehus, høgskole og sykehjem vil en kunne bidra til et bedre tjenestetilbud til den eldre pasient.

Visjon
HTE skal være en pådriver for nyskapning, utvikling og kvalitet i helsetjenester til eldre gjennom utdanning, forskning, kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og klinisk arbeid.

Hva er HTE
Et samarbeid mellom:

 • Kliniske avdelinger Diakonhjemmet sykehus

         Klinikk for medisin
         Klinikk for anestesi og kirurgi
         Alderspsykiatrisk avdeling
         Avd. for klinisk aktivitet (fysio- og ergoterapeuter, logopeder, ernæringsfysiologer)

 • Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehhus
 • Høgskolen VID, studiested Diakonhjemmet
 • Diakonhjemmet Omsorg

HTE skal bidra til at Diakonhjemmet i 2022 kjennetegnes av 

 • Engasjement for eldre og eldres helse
 • Etterspurte helsetjenester til eldre
 • Dedikert kompetanse og høy grad av prestisje hos fagpersoner på feltet
 • Ettertraktet mastergradsstudium i Tjenesteutvikling til eldre
 • Kontinuerlig utvikling, forskning og kunnskapsdeling innen helsetjenester til eldre
 • Omfattende samhandling med andre kompetansemiljø og nettverk
 • Strukturert og konstruktivt samarbeid mellom sykehuset, høgskolen, Diakonhjemmet Omsorg og Oslo kommune.

Fokusområder for HTE 2016 - 2022

FORSKNING, FAGUTVIKLING, KUNNSKAPSDELING

 • Stimulere til eldrerelatert tverrfaglig forskning og fagutvikling med ulike metodiske tilnærminger
 • Årlig utdeling av forsknings- og fagutviklingsstipender
 • Videreutvikle HTEs kurs – og seminarpakke
 • Videreutvikle relevante studietilbud relatert til eldres helse
 • Være en stemme for kvalitet i eldres helse internt og eksternt ved å fokusere på 
  • God ernæring til eldre med kroniske sykdommer
  • Rehabilitering av eldre etter sykehusopphold
  • Eldre med psykiske lidelser
  • Forebygging av fall og brudd hos eldre
  • Eldre og legemidler 

 KUNNSKAPSBASERT KLINISK PRAKSIS TIL ELDRE

 • Bidra til å utvikle HELHETLIGE OG KOORDINERTE pasientforløp «fra hjem til hjem» for den eldre pasient
 • Bygge tverrfaglige nettverk på tvers av enheter og avdelinger for å
  • videreutvikle felles geriatriforståelse
  • bidra i utvikling av kunnskapsbaserte kliniske prosedyrer
 • Prøve ut modeller for å forbedre helsetjenester til eldre gjennom
  • tverrfaglig prosjekter i samarbeid mellom spesialist– og primærhelsetjenesten
  • videreutvikling av ambulante tjenester
  • samarbeid om kliniske studier for bachelorstudenter

NYSKAPING

 • Delta aktivt i utviklingen av Diakonhjemmet Omsorg
 • Prøve ut nye metoder i arbeidet med kunnskapsdeling
 • Videreutvikle samarbeidet med Oslo kommune
  • Senter for fagutvikling og forskning i Oslo kommune
  • Aker Helsearena
  • Helsehusene
 • Videreutvikle samarbeidet sykehus – høyskole – sykehjem
 • Prøve ut nye samarbeidsformer med pasienter og pårørende
 • Koordinator i sykehuset:        For tiden ubesatt
 • Leder for FOU-gruppen:         Anette Hylen Ranhoff     Anette.Ranhoff@diakonsyk.no


Prosjekt demensvennlig sykehus, februar 2018 - juni 2019:

Fant du det du lette etter?