Invitasjon til å delta i artroseprosjekt

Vi kontakter deg fordi du er medlem i Norsk Revmatikerforbund med registrert interesse for artrose (tidligere kalt "slitasjegikt"). Vi ønsker å gjøre behandlingstilbudet til deg med artrose bedre. Din opplevelse er svært viktig for oss, og vi mener du sitter på verdifull informasjon som kan påvirke prosjektet ForBedre Artrosebehandling. Har du noen minutter til å hjelpe oss?

Vi ønsker å gjøre behandlingstilbudet til deg med artrose bedre.

Deltagelse i prosjektet innebærer å fylle ut et elektronisk* spørreskjema nå og om 1,5 år. Spørsmålene omhandler din artrose og hvilken behandling du har fått.  Det vil ta 5-10 minutter å besvare spørsmålene.

I tillegg vil du i løpet av våren 2021 få tilsendt to oppsummeringer av hva som er anbefalt behandling ved artrose. Den ene er ment for deg, og den andre håper vi at du kan ta med til din fastlege ved neste besøk. Dette gjør vi for å øke fastlegens kompetanse om anbefalt behandling ved artrose.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund og Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus.

Trykk her om du ønsker mer informasjon.

Med vennlig hilsen,
Tuva Moseng og Nina Østerås

Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus

*Den elektroniske løsningen for besvarelse av spørreskjemaet krever innlogging med BankID og utføres i samarbeid med Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved Universitetet i Oslo. Dette sikrer at alle opplysningene om deg sendes kryptert og oppbevares på en helt trygg måte.


logo tuvas nettsider_final.PNG

Fant du det du lette etter?