Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser

Her finner du en modell for integrert behandling av pasienter med angst- og depresjonslidelser som står fare for å falle ut av arbeidslivet.

Jobbfokusert terapi - en behandlingsveileder

Her kan du lese en behandlingsveileder om arbeidsrettede tiltak for pasienter som er, eller står i fare for i fare å bli, sykmeldt på grunn av angstlidelser og depresjon  Tiltakene integreres i pasientens behandling, og er ikke et selvstendig behandlingsopplegg. 

Jobbfokusert terapi er særlig utviklet innenfor kognitiv atferdsterapi, men intervensjonene kan integreres med andre terapiformer.


Poliklinikken Raskere tilbake

Ved Poliklinikken Raskere tilbake tilbyr vi jobbfokusert terapi basert på veilederen beskrevet ovenfor. 

Poliklinikken Raskere tilbake

Fant du det du lette etter?