Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser

Her finner du en modell for integrert behandling av pasienter med depresjon og angstlidelser. 

Jobbfokusert terapi

Her kan du lese en behandlingsveileder om arbeidsrettede tiltak for pasienter som er, eller står i fare for i fare å bli, sykmeldt på grunn av angstlidelser og depresjon  Tiltakene integreres i pasientens behandling, og er ikke et selvstendig behandlingsopplegg. 

Jobbfokusert terapi er særlig utviklet innenfor kognitiv atferdsterapi, men intervensjonene kan integreres med andre terapiformer.


Begrunnelse

Norge har et høyt sykefravær sammenliknet med andre land. Psykiske helseproblemer står for en stor andel av fraværet, spesielt for de yngste aldersgruppene. Sykefravær er en belastning for den enkelte, samfunnet og bedriftene. Langvarig sykefravær og uførhet bidrar til å forverre psykiske lidelser. 

De fleste ønsker å være i arbeid, og det er viktig med tiltak som bidrar til at man kan være i jobb til tross for psykiske helseproblemer. Studier har vist god effekt av integrert kognitiv atferdsterapi og arbeidsrettede tiltak. Det legges vekt på bevisstgjøring av både ressurser og funksjonsproblemer, og arbeidsdeltakelsen økes gradvis og planmessig. Terapi og jobbintervensjoner skjer parallelt, og ikke sekvensielt.

Om tiltakene

Tiltakene som beskrives i behandlingsveilederen har følgende bakgrunn:

  • Behandling for personer med langvarig sykmelding bør ha en kombinasjon av tiltak for symptommestring og jobbmestring.
  • Langvarig sykmelding kan skape nye barrierer for å vende tilbake til arbeid.
  • Gradert sykmelding er vanligvis bedre enn full sykmelding.
  • Kommunikasjon med og støtte fra arbeidsplassen kan gi grunnlag for tilrettelegging.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.