Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Kartleggingsskjemaer

Her finner du nyttige skjemaer til bruk i behandling og forskning.

​ - Psykisk helse - 

Generalisert angstlidelse: GAD-7

Kort screeningskjema med gode psykometriske egenskaper. Skjemaet består av syv ledd og måler sentrale symptomer ved angst. Kutteskår: 5–9 indikerer mild angst; 10–14 indikerer moderat angst; 15–21 indikerer alvorlig angst. I henhold til Spitzer et al. (2006) er 10 og høyere grenseverdi for en angstlidelse. 

Ref:
Spitzer, R.L., Kroenke, K., Williams. J.B.W. & Löwe, B. (2006). A brief measure of assessing generalized anxiety disorder. The GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166, 1092–1097. (PubMed)

Depresjon: PHQ-9

Kort screeningskjema med gode psykometriske egenskaper. Skjemaet består av ni ledd og måler sentrale symptomer ved depresjon. Kutteskår: 5–9 indikerer milde symptomer på depresjon; 10–14 indikerer moderate symptomer på depresjon; 15–19 indikerer moderate symptomer på depresjon; 20–27 indikerer alvorlige symptomer på depresjon. I henhold til Kroenke et al. (2001) er 10 eller høyere grenseverdi for en depresjonslidelse.

Ref: 
Kroenke, K., Spitzer, R.L. & Williams, J.B. (2001). The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 16, 606–613. (PubMed)

Becks depresjonsinventorium (BDI–II)

BDI-II
​Type instrument:
​Selvutfyllingsskjema.
​Målgruppe:
​Personer med depresjon. 
​Anvendes av:
​Helsepersonell.
​Kort beskrivelse: 
​BDI–II brukes for å bedømme grad av depresjon. Spørreskjemaet inneholder 21 grupper av symptomer og holdninger som vurderes av pasienten på en firepunkts skala fra 0 - 3. BDI–II omfatter både somatiske, emosjonelle og kognitive symptomer på depresjon. Resultatet tolkes i forhold til fastsatte grenseverdier.

Skjemaet er nyttig i behandling for å måle utvikling i alvorlighetsgraden av symptomer, og er også et av de mest brukte spørreskjemaer i forskning på depresjon.

​Tidsbruk:
​Det tar fem til ti minutter å fylle ut skjema.
​Anskaffelse: 
​Skjemaet er lisensiert. Du finner mer informasjon via lenken under. 
​Oversatt til norsk:
​Ja.
​Referanser: 
​Beck, A.T., R.A. Steer, and G.K. Brown, Manual for Beck Depression Inventory II (BDI-II). San Antonio: Psychology Corporation, 1996.
 

Becks angstinventorium (BAI)

BAI
Type instrument:
Selvutfyllingsskjema.
​Målgruppe:
​Personer med angst.
​Anvendes av:
​Helsepersonell.
​Kort beskrivelse: 
​BAI brukes for vurdering av alvorlighetsgraden av angstsymptomer. Spørreskjemaet omfatter 21 utsagn som vurderes av testpersonen selv, på en firepunkts skala fra 0–3. BAI måler både somatiske, emosjonelle og kognitive angstsymptomer. Resultatet tolkes i forhold til fastsatte grenseverdier.

Skjemaet er nyttig i behandling for å måle utvikling i alvorlighetsgraden av symptomer, og er også mye brukt i forskning på angstlidelser.

​Tidsbruk:
​Det tar fem til ti minutter å fylle ut skjema.
​Anskaffelse: 
​Skjemaet er lisensiert. Du finner mer informasjon via lenken under. 
​Utviklet av: 
​Aaron T. Beck
​Oversatt til norsk:
​Ja.
​Referanser: 
​Beck, A.T., et al., An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol, 1988. 56: p. 893-7. (PubMed)

 


Metacognition questionnaire – 30 

Metacognition questionnaire
​Type instrument:
​Selvutfyllingsskjema.
​Målgruppe:
​Kliniske og normale utvalg. 
​Anvendes av:
​Helsepersonell og forskere.
​Kort beskrivelse: 
​MCQ-30 kartlegger metakognitive antagelser med et spørreskjema som inneholder 30 spørsmål. Antagelsene er delt inn i fem faktorer som er viktige i den metakognitive modellen for psykologiske lidelser. De fem subskalaene er: lack of cognitive confidence, positive beliefs about worry, cognitive self-consciousness, negative beliefs about uncontrollability of thoughts and danger, and beliefs about need to control thoughts.

Skjema skåres på en firepunkts skala fra 1 – 4. Høyere skårer indikerer høyere nivå av uhensiktsmessige meta-antagelser. Subskalaene summers ut fra følgende spørsmål: 

  • (Lack of) Cognitive Confidence: 8, 14, 17, 24, 26 and 29.
  • Positive Beliefs about Worry: 1, 7, 10, 19, 23 and 28.
  • Cognitive Self-Consciousness: 3, 5, 12, 16, 18 and 30.
  • Negative Beliefs about Uncontrollability and Danger: 2, 4, 9, 11, 15 and 21.
  • Need to Control Thoughts: 6, 13, 20, 22, 25 and 27.

​Tidsbruk: 
​Det tar ca to til fem minutter å fylle ut skjema.
​Anskaffelse: 
​Forespørsel sendes til: adrian.wells@manchester.ac.uk  
​Utviklet av: 
​Adrian Wells og Samantha C. Hatton.
​Oversatt til norsk av:
​Bjarne Hansen, Patrick A. Vogel og Hans M. Nordahl. 
Referanser:  
​Wells, A., & Cartwright-Hatton, S. (2004). A short form of the metacognitions questionnaire: Properties of the MCQ-30. Behaviour Research and Therapy, 42(4), 385-396. doi:10.1016/S0005-7967(03)00147-5. (PubMed)

Wells, A., Metacognitite therapy for anxiety and depression. 2011, New York: NY: Guildford Press.

 

Subjektive helseplager/Subjective health complaints inventory

SCH - et måleinstrument for subjektive helseplager
Type instrument:​
Selvutfyllingsskjema. ​
​Målgruppe:
​Voksne.
​Anvendes av:
​Helsepersonell.
​Kort beskrivelse: 
​SHC er et standardisert skåringsverktøy som måler hele spekteret av subjektive helseplager siste 30 døgn. Skjemaet består av 29 spørsmål som omhandler vanlige somatiske og psykologiske helseproblemer. Personen angir på en firepunkts-skala grad av plager siste 30 døgn.

De 29 enkelt plagene grupperes i fem subskalaer: muskel- og skjelettplager, pseudonevrologi, gastrointestinale plager, allergiske plager, og forkjølelse. Det er også vanlig å rapportere en total skår på plagene. Målet med skjema er å bidra med et enkelt kartleggingsskjema for de vanligste plagene sett av allmennleger. 

Tidsbruk: 
​Det tar ca. to minutter å fylle ut skjema.
​Anskaffelse: 
​Fritt tilgjengelig. Kontakt Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen.
​Utviklet av: 
​Camilla Ihlebæk, Hege R. Eriksen og Holger Ursin. 
​Oversatt til norsk:
​Utviklet i Norge og tilpasset norske forhold. Spørreskjemaet er også tilgjengelig på svensk, engelsk, nederlandsk, italiensk, portugisisk og thailandsk.
​Referanser: 
​Eriksen, H.R., Ihlebæk, C. & Ursin, H. (1999). A scoring system for subjective health complaints (SHC). Scandinavian Journal of Public Health, vol.1: p. 63-72. (PubMed)


Ihlebæ
k, C., Eriksen, H.R & H. Ursin. (2004). SHC – et måleinstrument for subjektive helseplager. Tidsskrift for Norsk psykologforening, vol 41, nummer 5, side 385 - 387.Resiliens-skala for voksne

Resiliens-skala
​Type instrument:
​Selvutfyllingsskjema. 
​Målgruppe:
​Kliniske og normale utvalg fra 18 år. 
​Anvendes av:
​Helsepersonell og forskere. 
​Kort beskrivelse: 
​Resiliens-skala (RSA) for voksne er et spørreskjema som måler resilience/self-efficacy som grupperes i seks subskalaer: perception of self (vurdering av egne ferdigheter), planned future (fremtidig planmessighet), social competence (sosial kompetanse), structured style (strukturert stil), family coherence (familie samhold), og social resources (sosiale ressurser).

Respondentene svarer på 33 utsagn ved bruk at en syv-punks semantisk differensial skala. RSA-skalaen er et valid og reliabelt mål på beskyttende faktorer som er viktige for å for å få tilbake og opprettholde god psykisk helse


​Tidsbruk:
​Det tar ca. fem minutter å fylle ut skjema.
​Anskaffelse: 
​Kontakt forfatterne odin.hjemdal@ntnu.no eller oddgeir.friborg@uit.no
​Utviklet av: 
Odin Hjemdal og Oddgeir Friborg.
​Oversatt til norsk:
​Utviklet i Norge med norske utvalg. 
​Referanser: 
​Hjemdal, O., Friborg, O., Martinussen, M., & Rosenvinge, J. H. (2001) Psykologisk motstandsdyktighet hos voksne: Utvikling og foreløpig validering av ett nytt instrument. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 4, 310-318. (ResearchGate)

Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J. H., & Martinussen, M. (2003). A new rating scale for adult resilience: What are the central protective resources behind healthy adjustment? International Journal of Methods in Psychiatric Research, 12(2), 65-76. (PubMed)


Fant du det du lette etter?