Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Opplæring

Her kan du lese om kurs- og utdanningstilbud for personell innenfor helse, NAV og ulike arbeidsrettede tiltak.  

Seminar om jobbfokusert terapi ved angstlidelser og depresjon (mai 2021)

Onsdag 19.05.21 og torsdag 20.05.21 arrangerer vi seminar om jobbfokusert behandling for pasienter med angst og depresjon for ansatte og ledere i psykisk helsevern . 

Angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Mange som rammes ønsker hjelp til å stå i jobb. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan bruke jobbfokus i din behandling. Vi vil legge vekt på praktisk anvendelse.

Påmelding finner du her

Program 

Ons. 19.05.2021

09.30-10.00 Registrering og kaffe
10.00-10.15 Velkommen
10.15-10.45 Om psykisk helse og arbeid
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Det forskningsmessige grunnlaget for arbeidsretting i behandling
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45. Overordnet gjennomgang av behandlingsmodell for jobbfokusert behandling.
13.45-14.00 Pause
14.00- 16.00 Praktisk og teoretisk gjennomgang av modellen

    
Tors. 20.05.2021
09.00- 09.30 Hvordan integrerer jeg jobbfokus i min behandlingsmodell
09.30-09.45 Pause
09.45-11.30 Fortsettelse av praktisk og teoretisk gjennomgang av modellen
11.30-12.30 Lunsj
12.30- 13.00 Introduksjonskurs om angst, depresjon og jobbmestring
13.00- 13.30 Om evalueringsmetodikk, implementering.
13.30-14.00 Spørsmål og diskusjon

Last ned kursinformasjon

Last ned informasjon om jobbfokusert behandling

0ppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon (juni og sept. 2021)

Poliklinikken Raskere tilbake ved Diakonhjemmet sykehus har fått i oppdrag å spre kunnskap om hvordan arbeidsrettet behandling kan integreres i psykisk helsevern.

Diakonhjemmet sykehus har gjennomført flere introduksjonskurs i jobbfokusert behandling med gode evalueringer og har utviklet en veileder i jobbfokusert behandling. Vi er også i gang med flere forskningsprosjekt for å evaluere kvalitet og effekt av behandlingen vår, noe som har gitt oss verdifull innsikt i viktige aspekter å fokusere på i jobbfokusert terapi.

Vi tilbyr nå oppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon. Kurset vil hovedsakelig bestå av ferdighetstrening med utgangspunkt i klinikknære kasus.

Det vil legges vekt på hvordan integrere jobbfokus i din ordinære psykoterapi, fleksibel bruk av jobbintervensjoner og håndtering av utfordrende saker.

Kurset egner seg for terapeuter som har deltatt på introduksjonskurset og som jobber med jobbfokusert terapi til daglig. Kurset er gratis.

Våren og høsten 2021 tilbys kurset på følgende datoer:

Program kommer senere.  Last ned kursinformasjon via lenken under:
Invitasjon til oppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon.

Sted: 
Poliklinikken Raskere tilbake
Voksenpsykiatrisk avd. Vinderen
Forskningsveien 7. Inngang A1, Auditoriet. (Finn oss i Google Maps)

Kontaktperson: Danielle Wright / e-post: Danielle.Wright@diakonsyk.no


Kurs om jobbfokusert behandling for allmennleger


Nye kurstilbud annonseres fortløpende. Følg med på nettsiden.

Veiledning og hospitering

Ved spørsmål kontakt spesialist i arbeidspsykologi Marit Hannisdal på e-post: marit.hannisdal@diakonsyk.noSeminar

Fant du det du lette etter?