Helsenorge
Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Opplæring

Her kan du lese om kurs- og utdanningstilbud for personell innenfor helse, NAV og ulike arbeidsrettede tiltak.  

0ppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon (7. sept. 2021)

Poliklinikken Raskere tilbake ved Diakonhjemmet sykehus har fått i oppdrag å spre kunnskap om hvordan arbeidsrettet behandling kan integreres i psykisk helsevern.

Diakonhjemmet sykehus har gjennomført flere introduksjonskurs i jobbfokusert behandling med gode evalueringer og har utviklet en veileder i jobbfokusert behandling. Vi er også i gang med flere forskningsprosjekt for å evaluere kvalitet og effekt av behandlingen vår, noe som har gitt oss verdifull innsikt i viktige aspekter å fokusere på i jobbfokusert terapi.

Vi tilbyr nå oppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon. Kurset vil hovedsakelig bestå av ferdighetstrening med utgangspunkt i klinikknære kasus.

Det vil legges vekt på hvordan integrere jobbfokus i din ordinære psykoterapi, fleksibel bruk av jobbintervensjoner og håndtering av utfordrende saker.

Kurset egner seg for terapeuter som har deltatt på introduksjonskurset og som jobber med jobbfokusert terapi til daglig. Kurset er gratis.

Høsten 2021 tilbys kurset på følgende dato:

Last ned kursinformasjon via lenken under:

Invitasjon til oppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon.

Sted: 
Poliklinikken Raskere tilbake
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Forskningsveien 7. Inngang A1, Auditoriet. (Finn oss i Google Maps)

Kontaktperson: Marit Hannisdal / e-post: Marit.Hannisdal@diakonsyk.no

Seminar om jobbfokusert terapi ved angst- og depresjonslidelser (des. 2021)

Torsdag 9. desember og fredag 10. desember 2021 arrangerer vi seminar om jobbfokusert behandling for pasienter med angst og depresjon for ansatte og ledere i psykisk helsevern. 

Angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Mange som rammes ønsker hjelp til å stå i jobb. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan bruke jobbfokus i din behandling. Vi vil legge vekt på praktisk anvendelse. For mer informasjon og påmelding, klikk lenken under: 

Seminar om jobbfokusert terapi ved angst- og depresjonslidelser

Kurs om jobbfokusert behandling for allmennleger


Nye kurstilbud annonseres fortløpende. Følg med på nettsiden.

Veiledning og hospitering

Ved spørsmål kontakt spesialist i arbeidspsykologi Marit Hannisdal på e-post: marit.hannisdal@diakonsyk.noSeminar

Fant du det du lette etter?