Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Opplæring

Her kan du lese om kurs- og utdanningstilbud for personell innenfor helse, NAV og ulike arbeidsrettede tiltak.  

​Kurs i jobbfokusert terapi ved angstlidelser og depresjon (des. 2019)

Torsdag 5.12.19 og fredag 6.12.19 arrangeres det seminar for ansatte og ledere i psykisk helsevern som er i gang med eller skal etablere arbeidsrettet behandling for pasienter med angst og depresjon. Angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Mange som rammes ønsker hjelp til å stå i jobb. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan bruke jobbfokus i din behandling. Vi vil legge vekt på praktisk anvendelse.

Påmelding finner du her

Program 

Tors. 5.12.2019

09.30 -10.00 Registrering og kaffe
10.00 -10.15 Velkommen
10.15 -10.45 Om psykisk helse og arbeid
10.45 -11.00 Pause
11.00 -12.00 Det forskningsmessige grunnlaget for arbeidsretting i behandling
12.00 -13.00 Lunsj
13.00 -13.45. Overordnet gjennomgang av behandlingsmodell for jobbfokusert behandling.
13.45 -14.00 Pause
14.00 - 16.00 Praktisk og teoretisk gjennomgang av modellen         

Fredag 6.12.2019

09.00 - 09.30 Hvordan integrerer jeg jobbfokus i min behandlingsmodell
09.30 - 09.45 Pause
09.45 -11.30 Fortsettelse av praktisk og teoretisk gjennomgang av modellen
11.30 -12.30 Lunsj
12.30 - 13.00 Introduksjonskurs om angst, depresjon og jobbmestring
13.00 - 13.30 Om evalueringsmetodikk, implementering. 
13.30 -14.00 Spørsmål og diskusjon.

Kurs om jobbfokusert behandling for allmennleger

Nye kurstilbud annonseres fortløpende. Følg med på nettsiden.

Veiledning og hospitering

Ved spørsmål kontakt spesialist i arbeidspsykologi Marit Hannisdal på e-post: marit.hannisdal@diakonsyk.no

Fant du det du lette etter?