HELSENORGE

Mestring av vedvarende utmattelse – behandling i gruppe.

Tilbudet er et behandlingsopplegg med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det er lege som henviser og informasjon om somatisk diagnose må fremkomme.  Henvisning sendes til: Diakonhjemmet sykehus, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Boks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Om behandlingstilbudet

Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltagere som går over 6 samlinger, to timer hver gang. Deltagerne gjør hjemmeoppgaver mellom hver samling. Kursleder er psykolog ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Likeperson, en som selv har deltatt på kurset tidligere, vil også være tilstede. Hensikten med tilbudet er å lære verktøy basert på kognitiv atferdsterapi som er nyttig ved vedvarende utmattelse; strategier for balanse mellom aktivitet og hvile, og for å bli en konstruktiv støttespiller til seg selv. Det samarbeides med kommunehelsetjeneste gjennom fastlege.

Sentrale temaer

  • Hvordan forstå utmattelse?
  • Hva er energityver og energigivere i livet mitt?
  • Hvordan balansere aktivitet og hvile?
  • Tre psykologiske grunnbehov.
  • Hvordan være en konstruktiv støttespiller til seg selv?
  • Hvordan forholde seg til kvernetanker som bekymring og grubling?

 

 Utmattelse: Informasjon og arbeidsbøker til pasienter og pårørende

Om vedvarende utmattelse

Vedvarende utmattelse er en overveldende opplevelse av tretthet og mangel på energi. Det er et symptom ved en rekke sykdommer. Eksempler er revmatisk sykdom, diabetes, multippel sklerose og hjerte- og karsykdom. Utmattelse er en vanlig senvirkning etter kreftbehandling.

Utmattelsen oppleves ofte som uforutsigbar, og varierer i intensitet gjennom dagen og fra dag til dag. Den kan både være mental og fysisk. Noen opplever at utmattelsen er der fra morgenen av mens den for andre kommer gradvis og stigende utover dagen. Utmattelse er ved siden av smerte, det symptomet som mange pasienter rapporterer begrenser dem mest, blant annet i møte med yrkeslivet. Den kan i betydelig grad hemme livskvalitet og funksjon i hverdagen.

Årsaker

Både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer kan bidra til utmattelse. Eksempler på biologiske faktorer er betennelse, lavt stoffskifte, smerter, søvnvansker og nedsatt kondisjon. Utmattelse kan også være en senvirkning av strålebehandling, cellegift og hormonbehandling ved kreftsykdom. Psykologiske faktorer som bidrar til utmattelse kan være kvernetanker som vedvarende bekymring og grubling, angst- og depressive plager, uhensiktsmessige holdninger og under- eller overaktivitet. Sosiale faktorer omfatter ulike belastninger, som store omsorgsoppgaver, økonomiske problemer, familiekonflikter og vansker med offentlige hjelpeinstanser.

Kognitiv adferdsterapi og arbeidsbøker

Kognitiv atferdsterapi har god vitenskapelig dokumentasjon ved utmattelse forbundet med blant annet revmatisk sykdom, multippel sklerose, diabetes og senvirkning av kreftbehandling. Man lærer verktøy for å endre handlings- og tankemønstre som bidrar til utmattelse og svekker livskvalitet og funksjon. En godt tilpasset struktur på hverdagens aktiviteter og strategier for å snu energitappende tankemønstre er hjelpsomt. Nettopp fordi så mange ulike faktorer kan bidra til utmattelse, er det viktig å tenke bredt på hva som kan hjelpe. Tilnærmingen er et supplement til andre behandlingstiltak. 

Du kan her lese om hvordan behandlingen konkret legges opp. Det er laget en arbeidsbok for pasienter i individuell behandling og en tilsvarende arbeidsbok for pasienter i behandling i gruppe. Dessuten er det laget en veileder for behandlere. Bøkene er tilgjengelig via lenkene under:

Arbeidsbok for pasienter i individuell behandling

Arbeidsbok for pasienter i behandling i gruppe

Veileder for behandlere
Fant du det du lette etter?