Søvnproblemer - kurs i mestring av søvnproblemer (insomni) 2021

11. mai 2021 starter kurs i mestring av søvnproblemer. Kurset er et tilbud til pasienter som mottar behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisninger sendes internt til VPA henv kurs. 

Om tilbudet

Tirsdag 11. mai 2021 starter vi digitalt kurs i mestring av søvnproblemer (insomni) for pasienter som går i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Kurset vil gjennomføres digitalt på Join, og det er plass til 10 deltakere. Henvisninger kan sendes til VPA henv kurs. Alle deltakere vil gjennomgå en forsamtale over telefon før de tilbys plass på kurset. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål om kurset eller deltakelse.

Målgruppe

Kurset passer for pasienter med hemmende insomni-problemer av lengre varighet enn 3 måneder. Det er viktig at pasienten er motivert til å jobbe aktivt i gruppe og med hjemmeoppgaver mellom hver samling, og mulighet til å delta på alle kurssamlingene (se datoer under).

Kurset er ikke tilrettelagt for pasienter med behov for behandling/utredning av annen søvnsykdom, som f.eks. søvnapné, rastløse bein eller narkolepsi, eller for pasienter med alvorlig psykisk lidelse som psykose og bipolar I lidelse. Kurset passer ikke for pasienter med økt søvnbehov (hypersomni) og/eller utmattelsestilstander.

Kursdatoer

  • 11. mai
  • 18. mai
  • 25. mai
  • 1. juni
  • 8. juni
  • 15. juni
  • 17. august (oppfølgingssamling)

 Alle kurssamlinger er på tirsdager fra kl. 14.00 – 16.00.

Fant du det du lette etter?