Kurs- og opplæringstilbud til pasienter og pårørende

Lærings- og mestringssenteret

18.05.2020: Lærings- og mestringssenteret (LMS) åpner opp igjen. Man kan nå melde seg på høstens kurs, se nedenfor.

Kursoversikt ved Lærings- og mestringssenteret

Via lenken under finner du oversikt over hvilke kurs vi arrangerer og på hvilke tidspunkt. 

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80 % av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!»

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Nyttige nettressurser

Pasient- og pårørendeopplæring

  • Fibromyalgi og muskelsmerter

    Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter/fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

  • Hjertesvikt

    Kurset passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående.

  • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom

    Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

Fant du det du lette etter?