Kurs- og opplæringstilbud til pasienter og pårørende

Lærings- og mestringssenteret

​Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80 % av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!»

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.


Kursoversikt ved Lærings- og mestringssenteret

 Via lenken under finner du oversikt over våre kurstilbud for vinter/vår 2020.

Pasient- og pårørendeopplæring

 • Diabetes 2

  Dette kurset retter seg mot deg som har diabetes 2. Pårørende og nærstående er også velkomne til å delta. Arrangeres to ganger vår/sommer 2020.

 • Fibromyalgi og muskelsmerter

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter/fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Hjerneslag

  Kurset passer for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende/nærstående.

 • Hjertesvikt

  Kurset passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående.

 • Hoftebrudd

  Kurset passer for deg som har hatt hoftebrudd og dine pårørende/nærstående.

 • IBS - kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarmsyndrom

  Dette er et tilbud til deg som har irritabel tarmsyndrom og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

 • Irritabel tarmsyndrom

  Kurset retter seg mot deg som har irritabel tarmsyndrom (IBS) og dine pårørende/nærstående.

 • KOLS

  Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, ca. fire timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du fagpersoner med kunnskap om KOLS og en likeperson som selv har KOLS.

 • Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt og dine pårørende/nærstående.

 • Livsstilsendring

  Behandlingen passer for deg som ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil.

 • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom

  Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

 • Stressmestring

  Kurs i stressmestring passer for deg som har stressbelastninger knyttet til fysisk sykdom og som ønsker å jobbe med regulering av egen stressaktivering.

 • Søvn - Mestring av søvnvansker

  Kurset retter seg mot deg som har somatisk sykdom og opplever søvnproblemer.

Fant du det du lette etter?