HELSENORGE

Psykofarmakologisk verksted

Oppdatert kunnskap om psykofarmaka og farmakogenetikk

Læringsmål

Oppdatert kunnskap om psykofarmaka og farmakogenetikk

Målgruppe
Leger som arbeider innen allmennmedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, rus- og avhengighetsmedisin og klinisk farmakologi.

Tema som behandles

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kompetanse om bruk av psykofarmaka, dvs. virkningsmekanismer, effekter, bivirkninger og oppfølging med serumkonsentrasjonsmålinger og farmakogenetiske tester. Det blir fokus kasuistikker og praktisk bruk.

Godkjenninger

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforeningen med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering (i gammel ordning) og spesialisters etterutdanning i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, rus- og avhengighetsmedisin og klinisk farmakologi.

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) innen allmennmedisin.
Kurset er tenkt å bidra til læringsmålet for allmennleger: ALM085.

Deltakeravgift og praktisk informasjon finner du ved å følge lenken for påmelding.
Frist for påmelding er mandag 21. august.

Program

Torsdag 19. oktober (5 timer)

10.00 Velkommen Møteleder Marit Tveito, spesialist i psykiatri PhD

10.15 Farmakogenetikk og psykofarmaka  v/Tore Haslemo, avdelingsleder, cand.pharm PhD

11.00 Pause

11.15 Når bør man måle serumkonsentrasjon av legemidler? v/Tore Haslemo, avdelingsleder, cand.pharm PhD

12.00 Lunsj

13.00 Antidepressiver – hva bør styre valg av legemiddel? v/Vigdis Solhaug, cand.pharm

13.45 Pause

14.00 Psykofarmaka hos barn – hvilke legemidler kan vi velge? v/Renate Brenden, lege (LIS i klinisk farmakologi)

14.45 Pause

15.00 Psykofarmaka og eldre v/Marit Tveito, spesialist i psykiatri PhD

15.50 Slutt dag 1

19.30 Middag

Fredag 20. oktober (4 timer)

09.00 Kan poteter forbedre pasientbehandlingen og hvilke nye psykofarmaka er på vei? 45 min Espen Molden, forskningsleder og professor

09.45 Pause

09.55 Sentralstimulerende – håndtering av bivirkninger v/Øyvind Svendsen, lege (LIS i klinisk farmakologi)

10.40 Pause

10.50 Farmakologiske aspekter ved klozapin v/Espen Molden, forskningsleder og professor 

11.35 Pause

11.45 Praktisk bruk av farmakogenetiske analyser med kasuistikker v/Espen Molden, forskningsleder og professor UIO Bjarte Nystøyl, overlege, spes. i psykiatri og farmakologi

12.30 Avslutning

13.00 Lunsj

Fant du det du lette etter?