Kursoversikt Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Høsten 2020

Kransåresykdom
- over 2 dager, dagtid
Tirsdag 08.09. + onsdag 09.09.
Tirsdag 27.10. + onsdag 28.10.
Tirsdag 08.12. + onsdag 09.12.

Diabetes II
- over 2 dager, dagtid
Onsdag 16.09. + torsdag 17.09.
Onsdag 25.11. + torsdag 26.11.

KOLS
- over 4 dager, dagtid
Onsdag 07.10. + onsdag 14.10. + mandag 19.10. + mandag 16.11.

Atrieflimmer
- 1 dags kurs, dagtid 
Onsdag 23.09. Hjertesvikt
- over 2 dager, dagtid
Tirsdag 20.10. + onsdag 21.10.

Hjerneslag
- over 4 dager, dagtid
Onsdag 04.11. + fredag 06.11. + tirsdag 10.11.+ fredag 13.11.
Etter hoftebruddet
- over 2 dager, dagtid
Onsdag 11.11. + onsdag 18.11.

Pårørende til personer med demens
- over 3 dager, dagtid
Onsdag 28.10, fredag 30.10 og tirsdag 03.11.

Irritabel tarm syndrom – IBS
- over 3 dager, dagtid
Torsdag 10.09. + torsdag 17.09. + torsdag 29.10.
Torsdag12.11. + torsdag 19.11. + oppfølgingsdag uke 2-2021
Utmattelse i sykdom og hverdag
- 6 ganger á 2 timer, dagtid

Oppstart kurs1 tirsdag 18. august og kurs 2 mandag 24. august


Mestring av søvnproblemer
- 7 ganger à 2 timer, dagtid
Oppstart mandag 31. august

Mestring av stress ved Biofeedback
- 5 ganger à 1,5 timer, dagtid
Oppstart mandag 26. oktober

Revmaskole
- over 2 dager, dagtid
Tirsdag 08. september. + onsdag 09. september.
Tirsdag 01. desember. + onsdag 02. desember.

Livsstyrketrening
- 11 ganger. Oppstart 2021

Livsstyrketrening ung voksen
- 11 ganger. Oppstart 2021

Revmakurs med tolk
- 2 dagskurs onsdager, dagtid.
Oppstart 2021

Artrose
- 1 dags kurs, dagtid
Oppstart tirsdag 11. august

Langvarige muskelsmerter og fibromyalgi
- 5 timers kurs, fredager dagtid
4. september, 18. september, 16. oktober , 20. november, 4. desember.

Livsstilsendring for personer med overvekt
- 27 halve dager over 3 måneder + oppfølgingsdager i ett år
Oppstart januar/februar 2021
KONTAKTINFORMASJON

Lærings- og mestringssenteret (LMS)
Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter
Diakonveien 18, 4.etg,  vis-a-vis sykehusets hovedinngang
Tlf 22 45 44 60

E-post: lms@diakonsyk.no

NB: ikke send sensitiv informasjon om helseforhold, diagnoser eller personnummer på E-post. Bruk da postadressen:


Lærings- og mestringssenteret
Diakonhjemmet sykehus
Boks 23 Vinderen
0319 Oslo
Fant du det du lette etter?