Henvisningskriterier og søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema og henvisningskriterier til NBRR.

Henvisningskriterier

Alle 5 kriteriene må være oppfylte:

 • Inflammatorisk revmatisk sykdom*, medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av lokal revmatolog
 • Alder over 18 år
 • Rehabilitering kommunalt og regionalt er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig
 • Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi og rehabilitering med samtidige tiltak fra 6 faggrupper (ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, revmatolog, sosionom og sykepleier)
 • Komplekse sykdomsutfordringer (som inkluderer minst 3 av kulepunktene under):
  • Smerter og/eller utmattelse
  • Overforbruk av analgetika
  • Fysisk funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom
  • Psykiske utfordringer som f.eks. angst og/eller depresjon
  • Komorbid somatisk sykdom
  • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid )
  • Manglende tilbud i lokale helse- og sosiale tjenester

*aktuelle diagnoser: Revmatoid artritt, Psoriasisartritt, Juvenil ideopatisk artritt, Spondyloartritt, Bekhterev sykdom, Systemisk lupus erythematosus, Sjøgrens syndrom, Polymyositt, Dermatomyositt, Inklusjonslegememyositt, Progressiv systemisk sklerose, Behcets syndrom, Polymyalgia revmatica, Temporalisarteritt, GPA/Wegeners granulomatose, Takayasus arteritt og ev. andre sjeldne inflammatoriske sykdommer behandlet av revmatolog.

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema til NBRR.

Fant du det du lette etter?