HELSENORGE

Henvisningskriterier og søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema og henvisningskriterier til NBRR.


Vi har henvisningskriterier og søknadsskjema tilgjengelig.

Vårt søknadsskjema har blitt oppdatert. Henviser kan nå skrive rett inn i søknadsskjema fra sin egen data. Merk at søknadsskjema må allikevel skrives ut, underskrives og sendes til NBRR i posten.

Henvisningskriterier

Alle 5 kriteriene må være oppfylte:

 • Inflammatorisk revmatisk sykdom*, medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av lokal revmatolog
 • Alder over 18 år
 • Rehabilitering kommunalt og regionalt er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig
 • Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi og rehabilitering med samtidige tiltak fra 6 faggrupper (ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, revmatolog, sosionom og sykepleier)
 • Komplekse sykdomsutfordringer (som inkluderer minst 3 av kulepunktene under):
  • Smerter og/eller utmattelse
  • Overforbruk av analgetika
  • Fysisk funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom
  • Psykiske utfordringer som f.eks. angst og/eller depresjon
  • Andre sykdommer (somatisk komorbiditet)​
  • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid )
  • Manglende tilbud i lokale helse- og sosiale tjenester

*aktuelle diagnoser: Revmatoid artritt, Psoriasisartritt, Juvenil ideopatisk artritt, Spondyloartritt, Bekhterev sykdom, Systemisk lupus erythematosus, Sjøgrens syndrom, Polymyositt, Dermatomyositt, Inklusjonslegememyositt, Progressiv systemisk sklerose, Behcets syndrom, Polymyalgia revmatica, Temporalisarteritt, GPA/Wegeners granulomatose, Takayasus arteritt og ev. andre sjeldne inflammatoriske sykdommer behandlet av revmatolog.

Søknadsskjema

Trykk på lenken under så kommer du til søknadsskjemaet hvor henviser kan skrive rett inn. 

Søknadsskjema NBRR.pdf


Fant du det du lette etter?