Henvisningskriterier og søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema og henvisningskriterier til NBRR.

 

Henvisningskriterier

Alle 5 kriteriene må være oppfylte:

 • Inflammatorisk revmatisk sykdom*, medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av lokal revmatolog
 • Alder over 18 år
 • Rehabilitering kommunalt og regionalt er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig
 • Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi og rehabilitering med samtidige tiltak fra 6 faggrupper (ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, revmatolog, sosionom og sykepleier)
 • Komplekse sykdomsutfordringer (som inkluderer minst 3 av kulepunktene under):
  • Smerter og/eller utmattelse
  • Overforbruk av analgetika
  • Fysisk funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom
  • Psykiske utfordringer som f.eks. angst og/eller depresjon
  • Komorbid somatisk sykdom
  • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid )
  • Manglende tilbud i lokale helse- og sosiale tjenester

*aktuelle diagnoser: Revmatoid artritt, Psoriasisartritt, Juvenil ideopatisk artritt, Spondyloartritt, Bekhterev sykdom, Systemisk lupus erythematosus, Sjøgrens syndrom, Polymyositt, Dermatomyositt, Inklusjonslegememyositt, Progressiv systemisk sklerose, Behcets syndrom, Polymyalgia revmatica, Temporalisarteritt, GPA/Wegeners granulomatose, Takayasus arteritt og ev. andre sjeldne inflammatoriske sykdommer behandlet av revmatolog.

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema til NBRR.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.