Opphold ved NBRR

Rehabilitering innebærer å styrke pasientens muligheter for en bedre hverdag. Hva det innebærer for den enkelte vil variere, men det er pasientens egne behov og mål som gir oppholdet retning. 

NBRR tilbyr to hovedtyper opphold, ett kort og ett litt lengre.

​NBRR tilbyr to hovedtyper opphold, innledende rehabilitering som varer i syv til elleve dager, og rehabiliteringsopphold som varer i to til tre uker.

Oppholdet på NBRR tilpasses den enkeltes behov. I tett samarbeid med pasienten bidrar det tverrfaglige teamet til å skreddersy en rehabiliteringsplan med tydelige mål og tiltak. Rehabiliteringsoppholdet skal bidra til å styrke pasientens muligheter for en bedre hverdag.

Innledende rehabilitering

Alle nyhenviste pasienter som tas inn settes først opp til innledende rehabilitering. Oppholdet innebærer en grundig tverrfaglig kartlegging og avklaring av pasientens utfordringer og rehabiliteringsbehov. Innledende tiltak iverksettes, og det avklares om det er nødvendig og hensiktsmessig med rehabilitering på dette nivået på det aktuelle tidspunktet. Fokus for en eventuell påfølgende rehabilitering blir tydeliggjort. Dersom det konkluderes med at pasienten skal tilbake til NBRR for et rehabiliteringsopphold avtales tidspunktet for dette ved utreise.

Rehabiliteringsopphold


Utgangspunktet for organiseringen og møtestrukturen på NBRR er et tett tverrfaglig samarbeid der pasienten inngår som medlem i teamet. En individuell skreddersydd rehabiliteringsplan med tydelige mål og tiltak, er utgangspunktet for pasientens rehabilitering. 

Innkomst og oppstart på oppholdet

Første dag har pasienten innkomstsamtale med lege og psykolog eller sykepleier. I løpet av de tre-fire første dagene har alle faggruppene gjennomført sine kartleggingssamtaler. Hensikten er å gjøre en grundig faglig vurdering, og samtidig bli kjent med pasientenes egen forståelse av sine utfordringer, ønsker og ressurser. 

Målsettingsmøte

Etter den faglige kartleggingen møtes pasienten og det tverrfaglige teamet for å komme frem til en individuell rehabiliteringsplan med konkrete mål og tiltak, og tydelig ansvarsfordeling. Rehabiliteringsplanen evalueres jevnlig sammen med pasienten, i individuelle samtaler med primærsykepleier, eller i møter sammen med deler av teamet.  

Pårørende

Pårørende kan delta på møter med enkelte faggrupper eller hele teamet når dette er hensiktsmessig og ønskelig fra pasientenes side.

Møter med eksterne samarbeidsparter

For å bidra til en god samhandling med eksterne / lokale samarbeidsparter og ressurssteder, tar vi initiativ til samarbeidsmøter når det er behov dette. Hensikten er å sikre kontinuitet og nødvendig oppfølging i pasientens rehabiliteringsprosess, både på kort og lang sikt.

Sluttevalueringsmøte

Under siste del av oppholdet møtes teamet og pasienten igjen for å evaluere rehabiliteringen og gjøre nødvendige avtaler i forbindelse med utskriving.

Tverrfaglig epikrise

Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som beskriver mål, vurderinger og gjennomførte tiltak under oppholdet. I samråd med pasienten, sendes epikrisen til henvisende revmatolog og andre aktuelle fagpersoner som inngår i videreføringen av pasientens rehabiliteringsprosess.  

Der hvor det er hensiktsmessig, kan det i etterkant av et rehabiliteringsopphold avtales et oppfølgingsopphold .  Formålet vil være å styrke en positiv utvikling og forebygge tilbakefall, og for å sikre videreføring av nødvendige tiltak på kommunalt og regionalt nivå.

Praktisk informasjon

Et opphold hos NBRR inneholder varierte dager med forskjellige aktiviteter. Arbeidsdagen på NBRR er fra 08.30 til 15.30. I dette tidsrommet ønsker vi at du er til stede slik at vi kan få gjennomført alle planlagte aktiviteter.

Måltider

Frokost

Mandag til fredag: 08.45. Helger og høytidsdager: 9.15.        

Lunsj

Mandag til fredag: 12.00. Helger og høytidsdager:        

Middag

Mandag til fredag:16.00  Helger og høytidsdager:13.00.

Kveldsmat

Mandag til fredag: 20.00. Helger og høytidsdager:16.30 .

Sen kveldsmat Mandag til fredag:  Helger og høytidsdager:20.00      

Du kan velge mellom to forskjellige retter til lunsj og middag på hverdagene. Om du har behov for spesiell kost på grunn av helsen eller religionen din, har kjøkkenet ulike diett og kostalternativer. Spør dersom du lurer på noe.

Alle måltider blir servert på enhetens oppholdsrom. Ved måltidene er det NBRRs pasienter og personalet som kan bruke oppholdsrommet. Enheten har et lite kjøkken med kjøleskap og frys hvor du kan oppbevare litt privat mat hvis det er ønskelig.

Besøkstid

Covidsituasjonen påvirker mulighetene for besøk ved sykehuset. Sjekk denne siden for å se endringer og begrensninger i besøksmuligheten. ​​

Les om Koronasituasjonen og hvordan det påvirker besøkstid her​

Besøkstiden på hverdager er mellom klokken 16.00 og 20.00. Det er ønskelig at du legger besøk til ettermiddag/kveldstid og helger.

Klær

Ta med klær som passer til årstiden. Du trenger treningstøy og sko til bruk både inne og ute. Håndklær får du her. 

NBRR har vaskemaskin som du kan benytte ved behov. Det er mulighet for klesvask x1/uke. Ta kontakt med sykepleier som er på vakt.

Verdisaker

Du har selv ansvar for private eiendeler. Sykehuset anbefaler at du unngår å ta med verdisaker ved innleggelse. Det hender dessverre at sykehuset har besøk av uvedkommende med uærlige hensikter. På NBRR er et låsbart garderobeskap på hvert pasientrom. La nøkkel til hengelåsen stå i låsen ved utreise. 

Røyking

Diakonhjemmet Sykehus er røykfritt. Røykeforbudet gjelder både ansatte og pasienter og vi har derfor ingen røykerom. Det er heller ikke anledning til å røyke rett utenfor sykehusets innganger.

Bruk av alkohol og andre rusmidler

Bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt under oppholdet.

Telefon til Sykehuset og NBRR

Telefonnummeret til sykehuset er 22 45 15 00

Telefonnummeret til NBRR er 22 45 48 62

Internett

Sykehuset har trådløst internett.

Kiosk og kafeteria

Like ved hovedresepsjonen ligger kiosken og kafeteriaen, som er åpen alle dager.

Mandag til fredag kl. 09.00 – 18.00
Lørdag og søndag kl. 10.30 – 17.00

Apotek

I underetasjen, ved medisinsk poliklinikk, ligger apoteket. Apoteket er åpent alle hverdager fra kl. 09.00 til 16.00.

Sykehuskirken:

Sykehuset har et kirkerom som alltid er alltid åpen for bønn, meditasjon eller en rolig stund for seg selv. Der er gudstjeneste søndager kl. 11.30 – 12.15 og åpent for alle.

Stillerom

På sykehuset finnes det et stillerom som du kan benytte når det er ønskelig, uavhengig av hvilken religion du tilhører eller livssyn du har.

Fant du det du lette etter?