Opphold ved NBRR

Rehabilitering innebærer å styrke pasientens muligheter for en bedre hverdag. Hva det innebærer for den enkelte vil variere, men det er pasientens egne behov og mål som gir oppholdet retning. 

NBRR tilbyr to hovedtyper opphold, ett kort og ett litt lengre.

​NBRR tilbyr to hovedtyper opphold, innledende rehabilitering som varer i syv til elleve dager, og rehabiliteringsopphold som varer i to til tre uker.

Oppholdet på NBRR tilpasses den enkeltes behov. I tett samarbeid med pasienten bidrar det tverrfaglige teamet til å skreddersy en rehabiliteringsplan med tydelige mål og tiltak. Rehabiliteringsoppholdet skal bidra til å styrke pasientens muligheter for en bedre hverdag.

Innledende rehabilitering

Alle nyhenviste pasienter som tas inn settes først opp til innledende rehabilitering. Oppholdet innebærer en grundig tverrfaglig kartlegging og avklaring av pasientens utfordringer og rehabiliteringsbehov. Innledende tiltak iverksettes, og det avklares om det er nødvendig og hensiktsmessig med rehabilitering på dette nivået på det aktuelle tidspunktet. Fokus for en eventuell påfølgende rehabilitering blir tydeliggjort. Dersom det konkluderes med at pasienten skal tilbake til NBRR for et rehabiliteringsopphold avtales tidspunktet for dette ved utreise.

Rehabiliteringsopphold


Utgangspunktet for organiseringen og møtestrukturen på NBRR er et tett tverrfaglig samarbeid der pasienten inngår som medlem i teamet. En individuell skreddersydd rehabiliteringsplan med tydelige mål og tiltak, er utgangspunktet for pasientens rehabilitering. 

Innkomst og oppstart på oppholdet

Første dag har pasienten innkomstsamtale med lege og psykolog eller sykepleier. I løpet av de tre-fire første dagene har alle faggruppene gjennomført sine kartleggingssamtaler. Hensikten er å gjøre en grundig faglig vurdering, og samtidig bli kjent med pasientenes egen forståelse av sine utfordringer, ønsker og ressurser. 

Målsettingsmøte

Etter den faglige kartleggingen møtes pasienten og det tverrfaglige teamet for å komme frem til en individuell rehabiliteringsplan med konkrete mål og tiltak, og tydelig ansvarsfordeling. Rehabiliteringsplanen evalueres jevnlig sammen med pasienten, i individuelle samtaler med primærsykepleier, eller i møter sammen med deler av teamet.  

Pårørende

Pårørende kan delta på møter med enkelte faggrupper eller hele teamet når dette er hensiktsmessig og ønskelig fra pasientenes side.

Møter med eksterne samarbeidsparter

For å bidra til en god samhandling med eksterne / lokale samarbeidsparter og ressurssteder, tar vi initiativ til samarbeidsmøter når det er behov dette. Hensikten er å sikre kontinuitet og nødvendig oppfølging i pasientens rehabiliteringsprosess, både på kort og lang sikt.

Sluttevalueringsmøte

Under siste del av oppholdet møtes teamet og pasienten igjen for å evaluere rehabiliteringen og gjøre nødvendige avtaler i forbindelse med utskriving.

Tverrfaglig epikrise

Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som beskriver mål, vurderinger og gjennomførte tiltak under oppholdet. I samråd med pasienten, sendes epikrisen til henvisende revmatolog og andre aktuelle fagpersoner som inngår i videreføringen av pasientens rehabiliteringsprosess.  

Der hvor det er hensiktsmessig, kan det i etterkant av et rehabiliteringsopphold avtales et oppfølgingsopphold .  Formålet vil være å styrke en positiv utvikling og forebygge tilbakefall, og for å sikre videreføring av nødvendige tiltak på kommunalt og regionalt nivå.

Praktisk informasjon

Et opphold hos NBRR inneholder varierte dager med forskjellige aktiviteter. Arbeidsdagen på NBRR er fra 08.30 til 15.30. I dette tidsrommet ønsker vi at du er til stede slik at vi kan få gjennomført alle planlagte aktiviteter.

Medisiner
Du må ha med deg en liste over alle legemidlene du bruker. Medisinlisten får du hos fastlegen din. Hvis du bruker øyedråper, hormontabletter (p-piller, tabletter mot overgangsplager og benskjørhet), inhalasjonsmedisin eller medisiner som gis i sprøyte/penn må du ta det med deg. Øvrige medikamenter tar du med til første dag og til første dose 2. dag. Resten av oppholdet får du disse legemidlene fra sykehuset.

Klær 

Ta med klær som passer til årstiden. Du trenger treningstøy og sko til bruk både inne og ute. Håndklær får du her. 

NBRR har vaskemaskin som du kan benytte ved behov. Det er mulighet for klesvask x1/uke. Ta kontakt med sykepleier som er på vakt.

Verdisaker

Du har selv ansvar for private eiendeler. Sykehuset anbefaler at du unngår å ta med verdisaker ved innleggelse. På NBRR har du et låsbart garderobeskap på rommet ditt. La nøkkelen til hengelåsen stå i låsen ved utreise. ​​

Måltider

Frokost: Mandag til fredag: kl. 08.45. Helger og høytidsdager: kl. 9.15.         

Lunsj: Mandag til fredag: kl.12.00 I helger og høytidsdager er det middag kl.13.00

Middag: Mandag til fredag: kl.16.00  Helger og høytidsdager: kl.13.00

Kveldsmat: Mandag til fredag: kl. 20.00 Helger og høytidsdager: kl.16.30. 

Du kan velge mellom to retter til lunsj og middag på hverdagene. Ved behov for spesiell kost, har kjøkkenet ulike diett- og kostalternativer. Spør om du lurer på noe!

Alle måltider blir servert på enhetens oppholdsrom. Det er bare NBRRs pasienter og personalet som kan bruke oppholdsrommet. Enheten har et lite kjøkken med kjøleskap og fryser der du kan oppbevare litt privat mat hvis det er ønskelig.

Klær 

Ta med klær som passer til årstiden. Du trenger treningstøy og sko til bruk både inne og ute. Håndklær får du her. 

NBRR har vaskemaskin som du kan benytte ved behov. Det er mulighet for klesvask x1/uke. Ta kontakt med sykepleier som er på vakt.

Verdisaker

Du har selv ansvar for private eiendeler. Sykehuset anbefaler at du unngår å ta med verdisaker ved innleggelse. Det hender dessverre at sykehuset har besøk av uvedkommende med uærlige hensikter. På NBRR er et låsbart garderobeskap på hvert pasientrom. La nøkkel til hengelåsen stå i låsen ved utreise. 

Besøkstid

Koronasituasjonen kan påvirke mulighetene for besøk ved sykehuset. Sjekk denne siden for å se eventuelle endringer og begrensninger i besøksmuligheten. ​​

Les om Koronasituasjonen og hvordan det påvirker besøkstid her​

Besøkstiden på hverdager er mellom kl. 16.00 og 20.00. Det er ønskelig at du legger besøk til ettermiddag/kveldstid og helger.

Røyking

Diakonhjemmet Sykehus er røykfritt. Røykeforbudet gjelder både ansatte og pasienter og vi har derfor ingen røykerom. Det er heller ikke anledning til å røyke rett utenfor sykehusets innganger.

Bruk av alkohol og andre rusmidler

Bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt under oppholdet.

Telefon til Sykehuset og NBRR

Telefonnummeret til sykehuset er 22 45 15 00

Telefonnummeret til NBRR er 22 45 48 62

​Generell informasjon om tilbud på sykehuset finner du ved å klikke på denne lenken! 

Fant du det du lette etter?