Alt om oss

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. Målet er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for tverrfaglig behandling og rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer gjennom forskning, fagutvikling, kompetansespredning og nettverksbygging.  

I tillegg til utvikling og drift av en rekke fagutviklings- og forskningsprosjekter kan enheten og bistå med veiledning, kurs og undervisning. 

Kontakt oss på nkrr@diakonsyk.no (husk å ikke sende e-post med personsensitive opplysninger)

Om NKRR

 • NKRRs mandat

  NKRR samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. 

 • NKRRs referansegruppe

  Referansegruppen til NKRR skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

 • REVMA pasientråd

  Forskning og behandling av høy kvalitet er viktige mål for virksomheten ved Revmatologisk avdeling. Et nært samarbeid med Revma pasientråd er en betydelig ressurs for avdelingen. 

 • Årsrapport

  Hvert år skriver og publiserer NKRR en årsrapport med informasjon om hva vi jobbet med i året som gikk. Her kan du lese årsrapporten fra i år og tidligere år.

Ansatte hos NKRR

Fant du det du lette etter?