Alt om oss

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. Målet er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for tverrfaglig behandling og rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer gjennom forskning, fagutvikling, kompetansespredning og nettverksbygging.  

I tillegg til utvikling og drift av en rekke fagutviklings- og forskningsprosjekter kan enheten og bistå med veiledning, kurs og undervisning. 

En presentasjon av alle ansatte finnes lenger ned på siden, scroll ned.

Kontakt oss på nkrr@diakonsyk.no (husk å ikke sende e-post med personsensitive opplysninger)

Ansatte hos NKRR

Fant du det du lette etter?