Ingvild Kjeken

Professor og ergoterapeut

Faglig interessefelt 

  • Rehabilitering, funksjonsvurdering, brukermedvirkning, håndartrose. Utvikling og evaluering av ergoterapi- og rehabiliteringsintervensjoner innen revmatologi.

Pågående prosjekter 

  • Ergoterapi versus kirurgi ved CMC-artrose: En randomisert, kontrollert studie. 2013 - 2020. Deltakende helseregioner: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt. Støttet med flerregionale forskningsmidler.
  • Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis. En mixed methods studie. 2017-2024. Deltagende helseregioner: Helse Sør-Øst og Helse Midt. Støttet med midler fra Norges Forskningsråd.
  • Brobygging i rehabilitering. En multisenterstudie av rehabiliteringsforløp for personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Deltagere fra alle helseregioner. 2015 – 2021. Støttet med midler fra DAM-stiftelsen.
  • BRIDGE-studien. En multisenter randomisert kontrollert studie for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Deltagere fra alle helseregioner. 2017-2021. Støttet med midler fra Norges Forskningsråd.
  • HAPPY Hands: Bedre hverdag med håndartrose. Utvikling av en app for behandling av håndartrose, støttet av Stiftelsen Dam. 
  • REHAB Nytte. Nasjonalt prosjekt om nytten av rehabilitering.

E-post: ingvild.kjeken(alfakrøll)diakonsyk.no

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på mail.

Fant du det du lette etter?