Ingvild Kjeken

Professor og ergoterapeut

Faglig interessefelt 

  • Rehabilitering, funksjonsvurdering, brukermedvirkning, håndartrose. Utvikling og evaluering av ergoterapi- og rehabiliteringsintervensjoner innen revmatologi.

Pågående prosjekter 
  • "Rehabilitering med oppfølgingssamtaler" (ROS-prosjektet), et samarbeidsprosjekt med seks revmatologiske avdelinger og en rehabiliteringsinstitusjon i Helse Sør-Øst. 2012-2019. Støttet med forskningsmidler fra Helse Sør-Øst.
  • Utvikling og pilottesting av forslag til kvalitetsindikatorer for rehabilitering av muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager. 2014 - 2019. Deltakelse fra alle helseregioner. Støttet med midler fra Helsedirektoratet.
  • Ergoterapi versus kirurgi ved CMC-artrose: En randomisert, kontrollert studie. 2013 - 2020. Deltakende helseregioner: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt. Støttet med flerregionale forskningsmidler.
  • Jobbgliding ved revmatologisk poliklinikk: Kan første konsultasjon for personer med håndartrose gjøres av ergoterapispesialist? 2017- 2023. Deltagende helseregioner: Helse Sør-Øst. Støttet med forskningsmidler fra Norsk Revmatikerforbund, Norks Ergoterapeutforbund og forskningsfondene ved Martina Hansens Hospital og Diakonhjemmet Sykehus. 
  • Brobygging i rehabilitering. En multisenterstudie av rehabiliteringsforløp for personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Deltagere fra alle helseregioner. 2015 – 2021. Støttet med midler fra Extrastiftelsen.
  • BRIDGE-studien. En multisenter randomisert kontrollert studie for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Deltagere fra alle helseregioner. 2017-2021. Støttet med midler fra Norges Forskningsråd.

E-post: ingvild.kjeken(alfakrøll)diakonsyk.no

Fant du det du lette etter?