Helsenorge

Marte Feiring

Professor, sosiolog og ergoterapeut

Faglig interessefelt 

  • Rehabilitering, folkehelse, funksjonshemming, brukermedvirkning i forskning, digital samhandling. Historiske og kvalitative tilnærminger. 

Pågående prosjekter 

  • Task shifting in the care for patients with hand osteoarthritis, Støttet med midler fra OsloMet og NFR.
  • Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis. Work package 2 – the qualitative study. 2020-2024. Deltagende helseregioner: Helse Sør-Øst og Helse Midt. Støttet med midler fra Norges Forskningsråd.
  • Brukermedvirkning i forskning [User involvement in Research], sammen med Per Koren Solvang OsloMet. 
  • Hverdagsrehabilitering [Reablement], sammen med forskere ved Høgskulen på Vestlandet, VID, NTNU, Luleå tekniska universitet, Roskilde universitet, Syddansk universitet, København universitet, Kings College, UK, og Western Sydney University, Australia, https://reable.auckland.ac.nz/


Fant du det du lette etter?