Nina Østerås

Forsker og fysioterapeut

Faglig interessefelt 
  • Arbeider spesielt med forskning på muskel- og skjelettplager med fokus på artrose, fysisk aktivitet og trening ved artrose, implementering av behandlingsanbefalinger, pasientrapportert kvalitet av behandling ved artrose og avstandsoppfølging ved revmatisk sykdom.

Pågående prosjekter 
  • SAMhandling for Bedre Artrosebehandling (SAMBA): randomisert kontrollert studie med implementering av behandlingsanbefalinger i seks kommuner på Øvre Romerike. Midler fra Norges Forskningsråd og Fond til videre- og etterutdanning av fysioterapeuter.  
  • STavanger ARTrose (START) studie: en lokalt initiert studie der formålet er å bedre kvaliteten på artrosebehandlingen gjennom kompetanseoppdatering, økt samhandling mellom fastlege, fysioterapeut og ortoped samt å innføre artroseskoler og treningsoppfølging i regi av AktivA. Studien er tilknyttet en europeisk EU-finansiert studie, JIGSAW-E, som handler om implementering av behandlingsanbefalinger ved artrose. 
  • Tettere oppfølging av leddsykdom via internett i GoTreatIt (TANGO): et innovasjonsprosjekt som skal ta i bruk og videreutvikle en teknologiløsning som muliggjør at pasienter med inflammatoriske leddsykdommer regelmessig kan sende informasjon om sin sykdom- og helsetilstand via en internettløsning i GoTreatIT til ansvarlig helsepersonell. Finansiert av innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst og fra Klaveness Innovasjonsfond. 
  • Muskel- og skjelettplager i Ullensaker studien (MUST): epidemiologisk forskning på muskel- og skjelettplager samt epidemiologisk og klinisk forskning på hofte-, kne- og håndartrose.

Deltar også i prosjektene 
  • Ergoterapi versus kirurgi ved CMC-artrose: En randomisert, kontrollert studie. 2013-2020. Deltakende helseregioner: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt. Støttet med flerregionale forskningsmidler.  
  • The efficacy of aerobic exercise and strength training on physical function and cartilage health in patients with knee osteoarthritis - A randomised controlled trial. Finansiert av Norges Forskningsråd.
E-post: nina.osteras(alfakrøll)diakonsyk.no

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på mail.
Fant du det du lette etter?