Helsenorge

Tuva Moseng

Forsker og fysioterapeut

Faglig interessefelt 

  • Muskelskjelettplager med spesielt fokus på artrose.
  • Trening og ikke-medikamentelle intervensjoner.
  • Primærhelsetjenesten oimplementering av behandlingsretningslinjer.
  • Avstandsoppfølging og pasientrapporterte utfallsmål.

Pågående prosjekter 

  • ForBedre Artrosebehandling.
  • SAMBA - Samhandling for bedre artrosebehandling. En randomisert kontrollert studie. 
  • Pasientrapporterte spørreskjema og kunstig intelligens i avstandsoppfølging av personer med inflammatorisk revmatisk sykdom (NOR-Flare).

E-post: tuva.moseng(alfakrøll)diakonsyk.no

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på mail.

Fant du det du lette etter?