HELSENORGE
NKRRs referansegruppe

NKRRs referansegruppe

Referansegruppen til NKRR skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

Referansegruppen til NKRR skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

Alle regioner skal være representert i referansegruppen, og det er den enkelte helseregion som oppnevner de som skal representere deres region i NKRRs referansegruppe. 

Leder av reveransegruppen

  • ​Edith Victoria Lunde (også representant for Helse Vest)

Brukerrepresentanter

  • Christina Olsen
  • Jon Hagfors
Helse Nord 
  • Rune Njålla
  • Berit Haram Solheim
Helse Midt 

Helse Vest 
  • Karstein Haldorsen
Helse Sør-Øst
  • Hanne Kalstad Vestaby

Fant du det du lette etter?