NKRRs referansegruppe

NKRRs referansegruppe

Referansegruppen til NKRR skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

Referansegruppen til NKRR skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

Alle regioner skal være representert i referansegruppen, og det er den enkelte helseregion som oppnevner de som skal representere deres region i NKRRs referansegruppe. 

Leder

Edith Victoria Lunde , leder, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest

Brukerrepresentanter

  • Jon Hagfors og Christina Olsen, Norsk Revmatikerforbund
Helse Nord 
  • Berit Harham Solheim, ergoterapeut, Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Rune Njålla, overlege, spesialist i revmatologi ved Hode- og bevegelsesklinikken, enhet for revmatologi på Nordlandssykehuset.
Helse Midt 
  • Erik Rødevand, avdelingsoverlege revmatologisk avdeling St.Olavs hospital
  • Kjersti Grønning, førsteamanuensis Ph.D. NTNU, Fakultet for Helse og sosialvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap.
Helse Vest 
  • Karin Anna Lande, rehabiliteringsleder Rehabilitering Vest
Helse Sør-Øst
  • Hans Christian Gulseth, avdelingsoverlege, Betanien Hospital 
  • Åse Skarbø, avdelingssjef rehabilitering, Revmatismesykehuset i Lillehammer


Fant du det du lette etter?