HELSENORGE

Arrangementer og webinarer innen revmatologi

NKRR arrangerer en rekke kurs, webinarer og seminarer innen revmatologi og revmatologisk rehabilitering. I tillegg til våre egne anbefaler vi også andre aktuelle arrangementer. Under finner du en komplett liste, over kommende, men også opptak fra tidligere.

NKRR arrangerer en rekke arrangementer, seminarer og kurs.

Er det noen arrangementer du savner? Send en e-post til nkrr@diakonsyk.no​.

Kur​s

Innføring i revmatologi

Kurset egner seg for alle med lite forkunnskap om revmatologi og som arbeider med pasienter med revmatiske sykdommer. Hensikten med dagen er å få kunnskap om diagnoser og behandling for pasientgruppen.

Tid: onsdag 10. mai 2023
Sted: Digitalt kurs på Zoom 
Pris: kr 1000

Les mer ved å følge denne lenken!​

​Meld deg på ved å følge denne lenken!


NKRR We​binarer

Se nylig avholdte webinarer, som fortsatt ligger på vår youtube-kanal:

 - Måling av fysisk form: Hva måler vi – og hvorfor og hvordan måler vi?

Følg lenken til webinaret, som har premiere kl. 0830!​

Opptak 25. november 2022 

Webinaret passer for alle som er interessert i hvordan fysisk helse kan måles. Forskning viser at fysisk form er et godt mål på generelle helse og at bedre fysisk form gir lavere risiko for å utvikle ulike sykdommer.
Fysisk aktivitet er en hjørnesten i forebygging og behandling av ulike kroniske sykdommer. For å finne ut om trening gir ønsket effekt, er det viktig å måle.
I dette webinaret vil Kristine Røren Nordén gi en innføring i hva, hvorfor og hvordan vi måler. 
Se mindre


 - Hvordan kan vi måle og forbedre kvalitet i tverrfaglig rehabilitering? 

Opptak: ​28. oktober 2022

Webinaret passer for alle faggrupper og ledere ved rehabiliteringsavdelinger, i primær- og spesialisthelsetjenestene. Innholdet er også relevant for studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene. 

Webinar er ved Anne-Lene Sand-Svartrud, ergoterapeut og postdoc ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus. Presentasjonen inneholder hovedresultater fra hennes doktorgradsavhandling.​

Følg lenken for å se webinaret: Hvordan kan vi måle og forbedre kvalitet i tverrfaglig rehabilitering?​

EULAR anbefalinger for livsstil og arbeidsdeltagelse for å hindre utviklingen av revmatisk og muskelskjelett sykdommer. 

Opptak ​26. august 2022

Foreleser er Rikke Helene Moe som har vært med å utvikle a​​​nbefalingene. 

Følg lenken for å se webinaret: Livsstil og revmatisk sykdom​

 - Om jobbglidning – fysio i front

Opptak 30. september 2022​

I webinaret får du informasjon om hvordan jobbglidning kan bidra til bedre behandling og lavere ventetider, hvordan et pilotprosjekt ble et fast tilbud, og noen faktorer som skal til for å lykkes. 

Webinaret er ved Marthe Bjørndal Mathisen, fysioterapeut, Diakonhjemmet sykehus.  

Følg lenken for å se webinaret: ​​Jobb​glidning - fysio i front

​​Kurs fra L​​ærings- og mestringssenteret (LMS)

Lærings- og mestringssenteret tilbyr en rekke kurs for pasienter, blant annet kurs tilpasset de med revmatiske sykdommer. Mer informasjon om kommende kurs finner du her:


Andre ar​​r​angeme​nter

10. og 11. nove​​mber 2022: Fagdag f​or revma-ergoterapeuter

I år ble fagdagene arrangert av ergoterapeutene på Diakonhjemmet Sykehus.

Drøyt 40 ergoterapeuter fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord deltok fysisk eller digitalt. Programmet var variert, med innlegg om blant annet en app som hjelper personer med smerter å forbli i jobb, polikliniske aktivitetsreguleringsgrupper, behandling av feilstillinger i fingrene og kvalitet i rehabilitering. Fagdagene samlet forelesere fra hele landet. 

Se hele programmet her: https://bit.ly/3O5AVBy

–Fagdagene har en fin kombinasjon av å lære noe nytt og få bekreftet at det man driver med er bra. I tillegg er det kjekt å bli oppdatert på forskningsfronten, det er det ofte vanskelig å få tid til i den kliniske hverdagen, sier en av deltagerne på årets fagdager for ergoterapeuter i revmatologi.

Les gjerne flere tilbakemeldinger fra dagen:
• “Fagdagene gjør at motivasjonen holdes oppe for faget. Det gir meg nyttige innspill jeg kan jobbe videre med.”
• “Fagdagene er alltid så praktisk rettet mot arbeidshverdagen vår. Utbyttet blir sånn at når du kommer tilbake på jobb, så kan du sette i gang med noe med det samme.”
• “Flott at arrangementet var åpent for både fysisk og digital deltakelse. For eksempel har vi reiseforbud hos oss, av økonomiske hensyn, så jeg hadde ikke fått med meg dette hvis jeg ikke kunne delta digitalt”.
• “Fint med idé-utveksling og erfaringsutveksling og møte andre som jobber med lignende problemstillinger som oss.”
• “Morsomt med det varierte programmet, inkludert teknologiske virkemidler (som app-er) og praktisk demonstrasjon av ortoseverksted.”
• “Deler av programmet som ikke var helt nært daglig praksis hos meg, var inspirerende likevel. For det motiverer å høre om at man lykkes med ting på andre arbeidsplasser, og det utvider perspektivet mitt, - man kan jo bli litt låst i sin egen hverdag.”
• “Det med aktivitetsregulering var også nyttig, - selv om jeg har jobbet med det I mange år, har jeg fått nye innspill nå på fagdagene.”


Fagdagene var tellende med 13.5 timer til ergoterapeutenes spesialistordning. 

Du finner programmet, påmelding o​g mer informasjon her!

10. og 11. nov 202​​2: Nasjonal forskningskonferanse om muskelskjeletthelse (MUSS konferansen)

Les mer om konferansen på deres hjemmeside​
Meld deg på til konferansen her​

10-11. november 2022 arrangeres den 11. MUSS-konferansen som en hybridkonferanse med fysisk deltagelse på Comfort Hotel Runway Gardemoen og som webinar. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse. Konferansen vil inneholde spennende foredrag om arbeid og muskelskjeletthelse, og muskelskjeletthelse hos barn og unge. De fokuserer også på prioriteringer for forskning og behandling av muskelskjeletthelse, og foredrag og debatt om behovsidentifisert forskning for muskelskjelettfeltet. Til sist formidler konferansen oppdatert forskning gjennom frie foredrag og posterpresentasjoner. ​


4. nov 2022: Fag​dag for fysioterapeuter

​Vi arrangerer fagfag for fysioterapeuter som jobber med pasienter som har revmatisk sykdom. Det er en flott mulighet for å bygge nettverk, bli kjent med hva som skjer i miljøet rundt om i Norge og å få faglig oppdatering. Påmelding, program og mer informasjon finner du her!

​Kurset kan benyttes i oppbygging av spesialkompetanse og ved fornyelse av relevant spesialistgodkjenning.​


Opptak fra tidli​gere arrangementer i regi av NKRR

​Fagmøte om EULARs oppdaterte behandlingsanbefalinger ved håndartrose

Arrangert 25. oktober 2019. Ledet av ergoterapeut og professor, Ingvild Kjeken.

Lenke til invitasjon

Fagmøte om rehabilitering med fokus på pasient-spesifikke mål og støttende oppfølging

Arrangert 31. januar 2020. Foredragsholder var var Gunnhild Berdal, 
fysioterapeut (ph.d) post doc stipendiat.

​​

Webinar: Livsstil og revmatisk sykdom - EULAR anbefalinger

Lenke til å ​se opptaket på YouTube

Webinar: Revmatologi og rehabilitering - noen historiske linjer med vekt på norsk empiri

Lenke til å se opptaket på YouTube

Webinar: Trening ved myositt - en oppdatert fagprosedyre

Lenke til å se opptaket på YouTube

Webinar: Komorbiditeter (følgesykdommer) ved revmatisk sykdom

Lenke til å se opptaket på YouTube

Webinar: Helsekommunikasjon og etikk

Link til opptake​t på YouTube

Webinar: Brukermedvirkning i helseforskning - muligheter og utfordringer

Lenke til å se opptaket på YouTube

Webinar: Behandling av leddgikt (revmatoid artritt) ved god sykdomskontroll

Link til opptaket på YouTube​​​

Webinar: Ergoterapi og kirurgi ved artrose i tommelen rotledd; CMC-leddet

Link til opptaket på YouTube​​​

Webinar: Sykepleie til pasienter med artrittsykdom

Link til op​ptaket på YouTube​​​

Webinar: Fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med barneleddgikt

Link til opptaket på YouTube

Webinar: Pårørendes rolle i rehabiliteringen

Lenke til å se opptaket på YouTube

Webinar: Smerte og samspill med følelser

Link til opptaket på YouTube

Webinar: Sove bedre? Gjør disse tre tingene.

Link til opptaket på YouTube​​
Fant du det du lette etter?