HELSENORGE

Arrangementer innen revmatologi

NKRR arrangerer en rekke kurs, webinarer og seminarer innen revmatologi og revmatologisk rehabilitering. I tillegg til våre egne anbefaler vi også andre aktuelle arrangementer. Under finner du en komplett liste, over kommende, men også opptak fra tidligere.

NKRR arrangerer en rekke arrangementer, seminarer og kurs.

Er det noen arrangementer du savner? Send en e-post til nkrr@diakonsyk.no​.

NKRR We​binarer

  • ​26. august 2022: 2021 EULAR anbefalinger for livsstil og arbeidsdeltagelse for å hindre utviklingen av revmatisk og muskelskjelett sykdommer. Foreleser er Rikke Helene Moe som har vært med å utvikle anbefalingene.
  • 30. september 2022 - mer informasjon kommer
  • 28. oktober 2022 - mer informasjon kommer
  • 25. november 2022 - mer informasjon kommer

​​Kurs fra L​​ærings- og mestringssenteret (LMS)

Lærings- og mestringssenteret tilbyr en rekke kurs for pasienter, blant annet kurs tilpasset de med revmatiske sykdommer. Mer informasjon om kommende kurs finner du her:

Andre ar​​r​angeme​nter

4. nov 2022: Fag​dag for fysioterapeuter

​Vi arrangerer fagfag for fysioterapeuter som jobber med pasienter som har revmatisk sykdom. Det er en flott mulighet for å bygge nettverk, bli kjent med hva som skjer i miljøet rundt om i Norge og å få faglig oppdatering. Påmelding, program og mer informasjon finner du her! 

Fagdagen vil bli søkt meritterende fra Norsk Fysioterapiforbund​.

10. og 11. nove​​mber 2022: Fagdag f​or revma-ergoterapeuter

Vi arrangerer fagdager for ergoterapeuter i revmatologi. Arrangementet skjer på sykehuset. Her har du en flott mulighet for faglig oppdatering, bli kjent med hva som skjer i miljøet rundt om i Norge og bygge nettverk. Det er duket med seks spennende temaer for dagene

Du finner programmet, påmelding o​g mer informasjon her!

Fagdagene samler forelesere fra hele landet. Fagdagene søkes godkjent som tellende med 13.5 timer til ergoterapeutenes spesialistordning. 

10. og 11. nov 202​​2: Nasjonal forskningskonferanse om muskelskjeletthelse (MUSS konferansen)

Les mer om konferansen på deres hjemmeside​
Meld deg på til konferansen her​

10-11. november 2022 arrangeres den 11. MUSS-konferansen som en hybridkonferanse med fysisk deltagelse på Comfort Hotel Runway Gardemoen og som webinar. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse. Konferansen vil inneholde spennende foredrag om arbeid og muskelskjeletthelse, og muskelskjeletthelse hos barn og unge. De fokuserer også på prioriteringer for forskning og behandling av muskelskjeletthelse, og foredrag og debatt om behovsidentifisert forskning for muskelskjelettfeltet. Til sist formidler konferansen oppdatert forskning gjennom frie foredrag og posterpresentasjoner. 

Opptak fra tidli​gere arrangementer i regi av NKRR

​Fagmøte om EULARs oppdaterte behandlingsanbefalinger ved håndartrose

Arrangert 25. oktober 2019. Ledet av ergoterapeut og professor, Ingvild Kjeken.

Lenke til invitasjon

Fagmøte om rehabilitering med fokus på pasient-spesifikke mål og støttende oppfølging

Arrangert 31. januar 2020. Foredragsholder var var Gunnhild Berdal, 
fysioterapeut (ph.d) post doc stipendiat.

​​

Webinar: Livsstil og revmatisk sykdom - EULAR anbefalinger

Lenke til å ​se opptaket på YouTube

Webinar: Revmatologi og rehabilitering - noen historiske linjer med vekt på norsk empiri

Lenke til å se opptaket på YouTube

Webinar: Trening ved myositt - en oppdatert fagprosedyre

Lenke til å se opptaket på YouTube

Webinar: Komorbiditeter (følgesykdommer) ved revmatisk sykdom

Lenke til å se opptaket på YouTube

Webinar: Helsekommunikasjon og etikk

Link til opptake​t på YouTube

Webinar: Brukermedvirkning i helseforskning - muligheter og utfordringer

Lenke til å se opptaket på YouTube

Webinar: Behandling av leddgikt (revmatoid artritt) ved god sykdomskontroll

Link til opptaket på YouTube​​​

Webinar: Ergoterapi og kirurgi ved artrose i tommelen rotledd; CMC-leddet

Link til opptaket på YouTube​​​

Webinar: Sykepleie til pasienter med artrittsykdom

Link til op​ptaket på YouTube​​​

Webinar: Fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med barneleddgikt

Link til opptaket på YouTube

Webinar: Pårørendes rolle i rehabiliteringen

Lenke til å se opptaket på YouTube

Webinar: Smerte og samspill med følelser

Link til opptaket på YouTube

Webinar: Sove bedre? Gjør disse tre tingene.

Link til opptaket på YouTube​​


Fant du det du lette etter?