Artrosekurs for helsepersonell

NKRRs artrosekurs er utarbeidet for leger og annet helsepersonell, og består av fem korte filmer som oppsummerer det viktigste man trenger å vite om behandlingsanbefalingene for artrose.

to personer prater sammen, en med legeuniform og en sivil

​Over 300.000 nordmenn har artrose, men mange får ikke den behandlingen de trenger for å leve best mulig med sykdommen.

Artrose er den vanligste leddsykdommen blant den voksne befolkningen i Norge, og omtrent halvparten av befolkningen vil få artrose i løpet av livet. Sykdommen gir smertefulle, stive og hovne ledd og er den vanligste årsaken til nedsatt funksjonsevne blant voksne.

- Forekomsten av artrose i befolkningen øker. For å håndtere denne store og økende pasientgruppen, må helsepersonell gi god, effektiv og kunnskapsbasert behandling og sette pasientene i stand til å ta vare på egen helse, sier Nina Østerås, forsker ved NKRR og prosjektleder for artrosekurset.

Spørreundersøkelse

Vi vil gjerne vite om du syntes filmene var nyttige eller ikke og om du kommer til å bruke innholdet fra filmene i din hverdag. Vi har derfor laget en spørreundersøkelse med 3 spørsmål. Vi setter stor pris på om du har anledning til å svare på denne undersøkelsen

Artrose og differensialdiagnostikk

 • Ved lege og artroseforsker Ida K. Haugen
 • Typiske symptomer ved artrose og vanlige funn ved klinisk undersøkelse
 • Hvordan skille mellom artrose og andre sykdommer
 • Når kan det være aktuelt med henvisning til revmatolog?

Behandlingsanbefalinger ved artrose

 • Ved fastlege Eli Skeid
 • Oversikt over behandlingsanbefalingene ved artrose
 • Hva er fastlegens rolle?
 • Hvor kan det være aktuelt å henvise pasienten?


Behandlingsanbefalinger ved håndartrose

 • Ved ergoterapeut Ingvild Kjeken
 • Om håndartrose
 • Gjeldende behandlingsanbefalinger for håndartrose
 • Smerter

Trening- og behandlingsanbefalinger ved hofte-/kneartrose

 • Ved fysioterapeut Tuva Moseng
 • Oppsummering av behandlingsanbefalinger ved hofte-/kneartrose
 • Treningsanbefalinger ved hofte-/kneartrose
 • Trening og smerte

Kirurgisk behandling ved artrose

 • Ved ortoped Lars Engebretsen
 • Når er det aktuelt å vurdere kirurgi?
 • Hva bør stå i henvisningen?
 • Røntgen, ikke MR

Undervisningsopplegg

NKRR i samarbeid med en fastlege utarbeidet skriftlige oppsummeringer av hver enkelt film samt forslag til diskusjonstemaer knyttet til behandling av artrose.

Diskusjonstemaer til artrosekurs-filmene.pdf

Nøkkelpunkter_Artrosebehandling.pdf

Oppsummering_AlleFilmene.pdf

Oppsummering av hver enkelt film

Oppsummering_Artrose og differensialdiagnostikk.pdf

Oppsummering_Behandlingsanbefaliner ved artrose.pdf

Oppsummering_Behandlingsanbefalinger ved håndartrose.pdf

Oppsummering_Behandlingsanbefalinger og trening ved hofteogkneartrose.pdf

Oppsummering_Kirurgisk behandling ved artrose.pdf


Fant du det du lette etter?