Brukermedvirkning i forskning

Ved NKRR og REMEDY forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer er brukermedvirkning i forskning viktig når vi planlegger, utformer og gjennomfører forskningsprosjekter.

Forskning og behandling av høy kvalitet er viktige mål for virksomheten ved Revmatologisk avdeling, NKRR og REMEDY forskningssenter. Et nært samarbeid med REMEDY pasientråd er en betydelig ressurs i denne sammenheng.

REMEDY pasientråd

Medlemmene i REMEDY pasientråd deltar i forskningsprosjekter i aktivt samarbeid med forskere i utvikling av og gjennomgående i prosjektet med sin erfaringskompetanse innen revmatiske og muskelskjelettsykdommer. Personer med denne kunnskapen kan gi andre perspektiver, bedre relevansen, føre til andre forskningsspørsmål og kan gi økt kvalitet på forskningen. 

​Samarbeid mellom forskere og personer med erfaringskompetanse kan

Bidra til mer treffsikker og aktualisert forskning 

Gi økt effektivitet, gyldighet og troverdighet i utforming, gjennomføring og evaluering av forskningen 

Gi tilgang til erfaringsbasert kunnskap

Gi innspill til områder det bør forskes på

Bidra til å formidle resultatene som er forståelig for alle

Kontakt REMEDY pasientråd

Kontakt rådgiver i brukermedvirkning i forskning i REMEDY og leder av REMEDY pasientråd Marianne Skaar for mer informasjon om REMEDY pasientråd: Marianne.Skaar@diakonsyk.no​​

Veiledende kort til bruk i brukermedvirkning i forskning

Revmatologiorganisasjonen EULARs pasientorganisasjon, PARE, har utarbeidet et hefte og åtte kort som støtte i brukermedvirkning i forskning. Heftene og kortene kan lastes ned her.

Heftene og kortene er basert på EULARs anbefalinger for samarbeid mellom brukermedvirkere og forskere som er publisert i en vitenskapelig artikkel. For å gjøre anbefalingene mer tilgjengelige og anvendelige ble det laget åtte kort med praktiske anbefalinger for hva som er lurt å tenke på og gjøre i de ulike fasene i et forskningsprosjekt. Teksten på den ene siden av kortet retter seg mot brukermedvirkere og teksten på den andre siden mot forskere. Sammen med kortene følger et hefte med utfyllende forklaringer og nyttig tilleggsmateriale.

​I 2016 fikk pasientrådet ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus tillatelse fra EULAR til å lage en norsk versjon av kortene og heftet. Vi håper dette kan være nyttig for både brukermedvirkere, forskere og klinikere når de skal samarbeide i fagutvikling og forskning.


Les mer om EULAR og brukermedvirkning ved å følge denne lenken​

Last ned heftene og kortene via lenkene nedenfor

EULAR brukermedvirkning i forskning hefte.pdf

EULAR brukermedvirkning i forskning kort.pdf

Fant du det du lette etter?