Hva er EULAR?

EULAR er den største Europeiske organisasjonen innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Organisasjonen består av klinikere og forskere; leger, helsepersonell og pasienter fra hele Europa. EULAR kan gi deg fordeler som tilgang til etterutdanningsmuligheter, stipender, behandlingsanbefalinger, studiegrupper og prosjektsamarbeid. 

Hovedmålet til EULAR er å samarbeide for å redusere konsekvensene av revmatiske- og muskelskjelett-sykdommer og bedre behandling, forebygging og rehabilitering.

EULAR står for European Alliance of Associations for Rheumatology.  Hovedmålet deres er å samarbeide for å redusere sykdomsbyrden ved å leve med Revmatiske og Muskelskjelett Sykdommer (RMDs), og bedre behandling, forebygging og rehabilitering. 

Hvorfor er EULAR viktig for deg?

  • En av de viktigste grunnene til at EULAR er viktig for deg er utviklingen av anbefalinger som vedtas på europeisk nivå. Anbefalingene fremmer best mulig behandling på tvers av fagbakgrunn og landegrenser. Se for eksempel EULARs anbefalinger for håndartrose, revmatoid artritt eller for å håndtere non-adherence
  • De har også utviklet et brukervennlig rammeverk for brukerinvolvering i forskning.  
  • EULAR setter søkelyset på viktige helsepolitiske samarbeidsområder, et arbeid du kan være med på. Det innebærer for eksempel å fremme arbeidsdeltakelse for mennesker med revmatiske og muskelskjelettsykdommer og hvordan fremme muligheten for fysisk aktivitet. Systematisk samarbeid med EU/WHO/EØS kan påvirke hvordan de enkelte landene håndterer disse utfordringene videre, for å skape en bedre helsetjeneste.
  • Organisasjonen kan også hjelpe deg med enkel forskningsstøtte som kan benyttes til korte spørsmål i forbindelse med planlegging av studier. Denne tjenesten er gratis. Man kan også søke forskningsmidler til prosjekter gjennom EULARs stiftelse FOREUM
  • EULAR School of Rheumatology (ESOR) tilbyr kurs og etterutdanning.
  • Forskningsideer kan diskuteres i EULARs virtuelle forskningssenter (VRC). 
  • Den store EULAR-kongressen samler klinikere, forskere og pasienter fra hele verden i juni hvert år. 

Så hvordan engasjerer du deg?

Du kan engasjere deg gjennom de norske EULAR-organisasjonene Norsk Revmatologisk ForeningNorwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology (NIOR)  

Når det gjelder utarbeidelsen av europeiske anbefalinger så er det mulig å bli vurdert som ekspert til å være med på dette arbeidet. Dette annonseres jevnlig gjennom de nasjonale EULAR organisasjonene, så følg med der. 

Du finner mer informasjon om EULAR på hjemmesiden deres.  Fant du det du lette etter?