Innlogging prosjekter

Her kan du logge deg på forskningsprosjekter.

​Innlogging BRIDGE-studien

Hovedhensikten med BRIDGE-studien er å bedre kvalitet i rehabilitering av personer med muskel- og skjelettsykdommer, skader og plager ved å undersøke hvilken nytte de har av rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og hvilken oppfølging de får i tiden etter rehabiliteringen.

Studiene startet opp i august 2017 og rekrutterer pasienter fra 8 ulike rehabiliteringsinstitusjoner og sykehusavdelinger.

Innlogging pasienter

Innlogging prosjektadministratorer

Sikkerhet
På grunn av elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i BRIGDE-studien benytter pasienter og prosjektadministratorer sikkerhetsnivå 4 for å logge seg på. Sikkerhetsnivå 4 er ment for sikring av sensitiv informasjon og er det høyeste sikkerhetsnivået vi har i Norge i dag. Sikkerhetsnivå 4 er definert av norske myndigheter og blir forvaltet av Post- og Teletilsynet. Innlogging til BRIDGE-studien med sikkerhetsnivå 4 skjer via BankID og Buypass.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.
Prosjektkoordinator: Anne-Lene Sand-Svartrud 
Telefon: 905 32 415 
E-post: Anne-Lene.Svartrud@diakonsyk.no

Innlogging RehabNytte-prosjektet


RehabNytte - et samarbeidsprosjekt med FOU-nettverket

Overordnet mål med prosjektet er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. Dette skal gjøres ved å undersøke hvilken nytte pasienter har av rehabilitering, øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning, kvalitetssikre måleinstrumenter, samt undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har på pasientenes helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering. 

Studien startet opp med rekruttering av pasientdeltakere januar 2019.

Innlogging prosjektkoordinatorer

Innlogging pasienter

Fant du det du lette etter?