HELSENORGE

A til Å

2021 EULAR anbefalinger for livsstil og arbeidsdeltagelse for å forebygge utviklingen til revmatisk- og muskelskjelettsykdommer.https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/2021-eular-anbefalinger-for-livsstil-og-arbeidsdeltagelse-for-a-forebygge-utviklingen-til-revmatisk-og-muskelskjelettsykdommer2021 EULAR anbefalinger for livsstil og arbeidsdeltagelse for å forebygge utviklingen til revmatisk- og muskelskjelettsykdommer.0-9
30 sekunder sette og reise seg testhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/30-sekunder-sette-og-reise-seg-test30 sekunder sette og reise seg test0-9
40 meter gangtest (4 x 10 m)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/40-meter-gangtest-4-x-10-m40 meter gangtest (4 x 10 m)0-9
6 minutter gangtesthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/6-minutter-gangtest6 minutter gangtest0-9
AIMS-2 (Arthritis Impact Measurement Scales)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/aims-2-arthritis-impact-measurement-scalesAIMS-2 (Arthritis Impact Measurement Scales)A
AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/amps-assessment-of-motor-and-process-skillsAMPS (Assessment of Motor and Process Skills)A
ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/asdas-ankylosing-spondylitis-disease-activity-scoreASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score)A
ASES (Arthritis Self-Efficacy Scale)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/ases-arthritis-self-efficacy-scaleASES (Arthritis Self-Efficacy Scale)A
ASPI (AS Performance-based Improvement)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/aspi-as-performance-based-improvementASPI (AS Performance-based Improvement)A
AUSCAN (Australian/Canadian Osteoarthritis Hand Index)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/auscan-australiancanadian-osteoarthritis-hand-indexAUSCAN (Australian/Canadian Osteoarthritis Hand Index)A
BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/bas-g-bath-ankylosing-spondylitis-patient-global-scoreBAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score)B
BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/basdai-bath-ankylosing-spondylitis-disease-activity-indexBASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)B
BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/basfi-bath-ankylosing-spondylitis-functional-indexBASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)B
BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/basmi-bath-ankylosing-spondylitis-metrology-indexBASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index)B
BRAF-MDQ (Bristol rheumatoid arthritis (RA) Fatigue multi-dimensional questionnaire).https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/braf-mdq-bristol-rheumatoid-arthritis-ra-fatigue-multi-dimensional-questionnaireBRAF-MDQ (Bristol rheumatoid arthritis (RA) Fatigue multi-dimensional questionnaire).B
Barthel Indexhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/barthel-indexBarthel IndexB
Borg CR10 (Skala for grad av sanseopplevelse)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/borg-cr10-skala-for-grad-av-sanseopplevelseBorg CR10 (Skala for grad av sanseopplevelse)B
Borg RPE (Skala for opplevelse av anstrengelse og intensitet)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/borg-rpe-skala-for-opplevelse-av-anstrengelse-og-intensitetBorg RPE (Skala for opplevelse av anstrengelse og intensitet)B
COOP/WONCA (COOP/WONCA Functional Assessment Charts)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/coopwonca-coopwonca-functional-assessment-chartsCOOP/WONCA (COOP/WONCA Functional Assessment Charts)C
COPM (Canadian Occupational Performance Measure)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/copm-canadian-occupational-performance-measureCOPM (Canadian Occupational Performance Measure)C
DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/dash-disabilities-of-the-arm-shoulder-and-handDASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)D
EAC (Emotional Approach Coping Scale)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eac-emotional-approach-coping-scaleEAC (Emotional Approach Coping Scale)E
EBNOR (Evalueringsverktøy for Brukermedvirkning)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/ebnor-evalueringsverktoy-for-brukermedvirkningEBNOR (Evalueringsverktøy for Brukermedvirkning)E
EC-17 (Effective Consumer Scale)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/ec-17-effective-consumer-scaleEC-17 (Effective Consumer Scale)E
EDAQ (Evaluation of Daily Activity Questionnaire)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/edaq-evaluation-of-daily-activity-questionnaireEDAQ (Evaluation of Daily Activity Questionnaire)E
EQ5D-5L (EuroQoL 5L - health-related quality of life)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eq5d-5l-euroqol-5l-health-related-quality-of-lifeEQ5D-5L (EuroQoL 5L - health-related quality of life)E
EULAR Livsstilsråd i behandlingen av revmatiske og muskelskjelett sykdommerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eular-livsstilsrad-i-behandlingen-av-revmatiske-og-muskelskjelett-sykdommerEULAR Livsstilsråd i behandlingen av revmatiske og muskelskjelett sykdommerE
EULAR anbefalinger for Adherence 2021https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eular-task-force-adherence-norsk-resyme-2021-06EULAR anbefalinger for Adherence 2021E
EULAR anbefalinger for fysisk aktivitet for personer med inflammatorisk artritt og artrosehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eular-anbefalinger-for-fysisk-aktivitet-for-personer-med-inflammatorisk-artritt-og-artroseEULAR anbefalinger for fysisk aktivitet for personer med inflammatorisk artritt og artroseE
EULAR anbefalinger for smertehåndtering hos personer med inflammatorisk artritt og artrosehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eular-anbefalinger-for-smertehandtering-hos-personer-med-inflammatorisk-artritt-og-artroseEULAR anbefalinger for smertehåndtering hos personer med inflammatorisk artritt og artroseE
EULAR anbefalinger for sykepleierens rolle i behandling av inflammatoriske revmatiske sykdommer, oppdatert 2019https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eular-anbefalinger-for-sykepleierens-rolle-i-behandling-av-inflammatoriske-revmatiske-sykdommer-oppdatert-2019EULAR anbefalinger for sykepleierens rolle i behandling av inflammatoriske revmatiske sykdommer, oppdatert 2019E
EULAR oppdaterte anbefalinger for behandling av håndartrosehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eular-oppdaterte-anbefalinger-for-behandling-av-handartroseEULAR oppdaterte anbefalinger for behandling av håndartroseE
EULAR oppdaterte anbefalinger for behandling av urinsyregikthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eular-oppdaterte-anbefalinger-for-behandling-av-urinsyregiktEULAR oppdaterte anbefalinger for behandling av urinsyregiktE
EULAR oppdaterte anbefalinger for fibromyalgihttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eular-oppdaterte-anbefalinger-for-fibromyalgiEULAR oppdaterte anbefalinger for fibromyalgiE
EULARs anbefalinger for digital hjemmeoppfølging av pasienter med revmatiske muskelskjelettsykdommerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eulars-anbefalinger-for-digital-hjemmeoppfolging-av-pasienter-med-revmatiske-muskelskjelettsykdommerEULARs anbefalinger for digital hjemmeoppfølging av pasienter med revmatiske muskelskjelettsykdommerE
EULARs anbefalinger for sykepleiers rolle i oppfølging og behandling av kronisk inflammatorisk artritt, 2012https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eulars-anbefalinger-for-sykepleiers-rolle-i-oppfolging-og-behandling-av-kronisk-inflammatorisk-artritt-2012EULARs anbefalinger for sykepleiers rolle i oppfølging og behandling av kronisk inflammatorisk artritt, 2012E
EULARs behandlingsstandard for personer med artrosehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eulars-behandlingsstandard-for-personer-med-artroseEULARs behandlingsstandard for personer med artroseE
EULARs behandlingsstandard for personer med revmatoid artritthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/eulars-behandlingsstandard-for-personer-med-revmatoid-artrittEULARs behandlingsstandard for personer med revmatoid artrittE
Europeisk behandlingsstandard for personer med artrosehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/europeisk-behandlingsstandard-for-personer-med-artroseEuropeisk behandlingsstandard for personer med artroseE
Europeiske anbefalinger for kjernekompetanser for helsepersonell som jobber med revmatiske og muskelskjelettsykdommerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/europeiske-anbefalinger-for-kjernekompetanser-for-helsepersonell-som-jobber-med-revmatiske-og-muskelskjelettsykdommerEuropeiske anbefalinger for kjernekompetanser for helsepersonell som jobber med revmatiske og muskelskjelettsykdommerE
Europeiske anbefalinger for pasientundervisning til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdomhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/europeiske-anbefalinger-for-pasientundervisning-til-pasienter-med-inflammatorisk-revmatisk-sykdomEuropeiske anbefalinger for pasientundervisning til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdomE
Europeiske anbefalinger for sykepleierens rolle i oppfølging og behandling av kronisk inflammatorisk artritthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/europeiske-anbefalinger-for-sykepleierens-rolle-i-oppfolging-og-behandling-av-kronisk-inflammatorisk-artrittEuropeiske anbefalinger for sykepleierens rolle i oppfølging og behandling av kronisk inflammatorisk artrittE
FFbh (Hannover Functional Scale)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/ffbh-hannover-functional-scaleFFbh (Hannover Functional Scale)F
FI-2 (Funksjonell Index 2)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/fi-2-funksjonell-index-2FI-2 (Funksjonell Index 2)F
FIHOA (Functional Index for Hand OsteoArthritis)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/fihoa-functional-index-for-hand-osteoarthritisFIHOA (Functional Index for Hand OsteoArthritis)F
FSS - Fatigue Severity Scalehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/fss-fatigue-severity-scaleFSS - Fatigue Severity ScaleF
Funksjonsvurdering skulder/armhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/funksjonsvurdering-skulderarmFunksjonsvurdering skulder/armF
GAT (Grip Ability Test)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/gat-grip-ability-testGAT (Grip Ability Test)G
GHQ-12 (General Health Questionnaire 12)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/ghq-12-general-health-questionnaire-12GHQ-12 (General Health Questionnaire 12)G
GHQ-20 (General Health Questionnaire 20)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/ghq-20-general-health-questionnaire-20GHQ-20 (General Health Questionnaire 20)G
HAMIS (Hand mobility in scleroderma)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/hamis-hand-mobility-in-sclerodermaHAMIS (Hand mobility in scleroderma)H
HAQ (Health Assessment Questionnaire)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/haq-health-assessment-questionnaireHAQ (Health Assessment Questionnaire)H
HOOS (Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/hoos-hip-disability-and-osteoarthritis-outcome-scoreHOOS (Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score)H
ICF kjernesett for RAhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/icf-kjernesett-for-raICF kjernesett for RAI
IMF (Index of Muscle Function (IMF) - funksjonstest for underex.https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/imf-index-of-muscle-function-imf-funksjonstest-for-underexIMF (Index of Muscle Function (IMF) - funksjonstest for underex.I
IPAQ short (International Physical Activity Questionnaire)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/ipaq-short-international-physical-activity-questionnaireIPAQ short (International Physical Activity Questionnaire)I
Interessesjekkliste (NKRR)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/interessesjekkliste-nkrrInteressesjekkliste (NKRR)I
KDA (Kartlegging av daglig aktivitet)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/kda-kartlegging-av-daglig-aktivitetKDA (Kartlegging av daglig aktivitet)K
KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/koos-knee-injury-and-osteoarthritis-outcome-scoreKOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score)K
Kvalitetsindikatorer for artrosebehandlinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/kvalitetsindikatorer-for-artrosebehandlingKvalitetsindikatorer for artrosebehandlingK
Kvalitetsindikatorer for fysioterapi ved spondyloartritthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/kvalitetsindikatorer-for-fysioterapi-ved-spondyloartrittKvalitetsindikatorer for fysioterapi ved spondyloartrittK
Kvalitetsindikatorer for rehabiliteringhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/kvalitetsindikatorer-for-rehabiliteringKvalitetsindikatorer for rehabiliteringK
MAP-Hand (Measure of activity performance of the hand)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/map-hand-measure-of-activity-performance-of-the-handMAP-Hand (Measure of activity performance of the hand)M
MD-HAQ (Multidimensional Health Assessment Questionnaire)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/md-haq-multidimensional-health-assessment-questionnaireMD-HAQ (Multidimensional Health Assessment Questionnaire)M
MHAQ (Modified Health Assessment Questionnaire)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/mhaq-modified-health-assessment-questionnaireMHAQ (Modified Health Assessment Questionnaire)M
MUSS-Kjernesett (Kjernesett for evaluering av rehabilitering ved muskel - og skjelettsykdommer, skader og plager)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/muss-kjernesett-kjernesett-for-evaluering-av-rehabilitering-ved-muskel-og-skjelettsykdommer-skader-og-plagerMUSS-Kjernesett (Kjernesett for evaluering av rehabilitering ved muskel - og skjelettsykdommer, skader og plager)M
Maksimal gangtest - tredemølletest (modifisert Balkeprotokoll)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/maksimal-gangtest-tredemolletest-modifisert-balkeprotokollMaksimal gangtest - tredemølletest (modifisert Balkeprotokoll)M
Mc Gill Pain Questionnaire - norsk spørreskjema for smertemålinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/mc-gill-pain-questionnaire-norsk-sporreskjema-for-smertemalingMc Gill Pain Questionnaire - norsk spørreskjema for smertemålingM
Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norgehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/nasjonal-prosedyre-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-revmatoid-artritt-i-norgeNasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i NorgeN
Oppsummering av behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartrosehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/oppsummering-av-behandlingsanbefalinger-for-hofte-og-kneartroseOppsummering av behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartroseO
PGI (Patient Generated Index)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/pgi-patient-generated-indexPGI (Patient Generated Index)P
PSFS (Patient Specific Functional Scale)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/psfs-patient-specific-functional-scalePSFS (Patient Specific Functional Scale)P
Quick-DASHhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/quick-dashQuick-DASHQ
RAID (Rheumatoid Arthritis Impact of Disease)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/raid-rheumatoid-arthritis-impact-of-diseaseRAID (Rheumatoid Arthritis Impact of Disease)R
RD-IPQ (Rheumatic Disease Illness Perception Questionnaire)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/rd-ipq-rheumatic-disease-illness-perception-questionnaireRD-IPQ (Rheumatic Disease Illness Perception Questionnaire)R
Re-Opp (Pasientopplevelser i revmatologisk rehabilitering)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/re-opp-pasientopplevelser-i-revmatologisk-rehabiliteringRe-Opp (Pasientopplevelser i revmatologisk rehabilitering)R
SF 36 (Short Form Health Survey)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/sf-36-short-form-health-surveySF 36 (Short Form Health Survey)S
Spondyloartritt og anbefalinger for fysioterapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/spondyloartritt-og-anbefalinger-for-fysioterapiSpondyloartritt og anbefalinger for fysioterapiS
Submaximal gangtesthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/submaximal-gangtestSubmaximal gangtestS
Sunnaas ADL-index (Funksjonstest)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/sunnaas-adl-index-funksjonstestSunnaas ADL-index (Funksjonstest)S
TST (Timed-Stands-Test)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/tst-timed-stands-testTST (Timed-Stands-Test)T
Timed Up & Go (TUG)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/timed-up-go-tugTimed Up & Go (TUG)T
Trappetesthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/trappetestTrappetestT
Trening ved polymyositt og dermatomyositt - en fagprosedyrehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/trening-ved-polymyositt-og-dermatomyositt-en-fagprosedyreTrening ved polymyositt og dermatomyositt - en fagprosedyreT
VAS (Visuell Analog Skala)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/vas-visuell-analog-skalaVAS (Visuell Analog Skala)V
WEIS (Work Environment Impact Scale)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/weis-work-environment-impact-scaleWEIS (Work Environment Impact Scale)W
WES RC (Work Experience Survey for Persons with Rheumatic Conditions)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/wes-rc-work-experience-survey-for-persons-with-rheumatic-conditionsWES RC (Work Experience Survey for Persons with Rheumatic Conditions)W
WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/womac-western-ontario-and-mcmaster-universities-osteoarthritis-indexWOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index)W
WPAI (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/wpai-work-productivity-and-activity-impairment-questionnaireWPAI (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire)W
WRI (Worker Role Interview)https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/klinisk-verktoykasse/a-til-a/wri-worker-role-interviewWRI (Worker Role Interview)W

Fant du det du lette etter?