HELSENORGE

8-talls balansetest

Type instrument

Funksjonstest

Målgruppe

Personer med RA i funksjonsklasse II eller III og personer med myositt.

ICF-nivå

Aktivitet

Anvendes av

Primært fysioterapeuter, men kan benyttes av andre helseprofesjoner.

Kort beskrivelse

Terapeuten lager et 8-tall ved hjelp av en merketape. Krav til konstruksjon av 8-tallet er oppgitt i teksten. Pasienten blir bedt om å gå to runder rundt 8-tallet i eget tempo og ikke komme bort i tape-linjene. Terapeuten registrerer antall feiltråkk på eller utenfor linjene.

Anskaffelse

8-tallstest testskjema

8-tallstest manual

Utviklet av

Gun Johansson og Gun Brit Jarnlo, Universitetet i Lund 1990.

Oversatt til norsk

NKRR 2004. Noren AM, Bogren U, Bolin J, Stenström C: Balance assessment in patients with peripheral arthritis: applicability and reliability of some clinical assessments. Physiotherapy Research International 2001; 6:193-204. Du kan lese abstract her.

Testet for metodiske egenskaper

Downs S et al. The Berg Balance Scale has high intra- and inter-rater reliability but absolute reliability varies across the scale: a systematic review. J Physiother 2013;2:93-9. Du kan lese abstract her.

Johansson G, Jarlo GB: Balance training in 70-year-old women. Physiotherapy Theory and Practice, 1991; 7: 121-125.

Revmatologiske referanser

Frändin K, Sonn U, Svantesson U, Grimby G: Functional balance tests in 76-year-olds in relation to performance, activities and daily living and platform testes. Scand J Rehab Med 1995; 27: 231-241. Du kan lese abstractet her.

Tilleggsinformasjon

Klinisk testing av funksjonell balanse sier ikke noe om de underliggende årsakene til redusert balanse. Dette må derfor undersøkes.

Fant du det du lette etter?