8-talls balansetest

Type instrument

Funksjonstest

Målgruppe

Personer med RA i funksjonsklasse II eller III og personer med myositt.

ICF-nivå

Aktivitet

Anvendes av

Primært fysioterapeuter, men kan benyttes av andre helseprofesjoner.

Kort beskrivelse

Terapeuten lager et 8-tall ved hjelp av en merketape. Krav til konstruksjon av 8-tallet er oppgitt i teksten. Pasienten blir bedt om å gå to runder rundt 8-tallet i eget tempo og ikke komme bort i tape-linjene. Terapeuten registrerer antall feiltråkk på eller utenfor linjene.

Anskaffelse

8-tallstest testskjema

8-tallstest manual

Utviklet av

Gun Johansson og Gun Brit Jarnlo, Universitetet i Lund 1990.

Oversatt til norsk

NKRR 2004. Noren AM, Bogren U, Bolin J, Stenström C: Balance assessment in patients with peripheral arthritis: applicability and reliability of some clinical assessments. Physiotherapy Research International 2001; 6:193-204. Du kan lese abstract her.

Testet for metodiske egenskaper

Downs S et al. The Berg Balance Scale has high intra- and inter-rater reliability but absolute reliability varies across the scale: a systematic review. J Physiother 2013;2:93-9. Du kan lese abstract her.

Johansson G, Jarlo GB: Balance training in 70-year-old women. Physiotherapy Theory and Practice, 1991; 7: 121-125.

Revmatologiske referanser

Frändin K, Sonn U, Svantesson U, Grimby G: Functional balance tests in 76-year-olds in relation to performance, activities and daily living and platform testes. Scand J Rehab Med 1995; 27: 231-241. Du kan lese abstractet her.

Tilleggsinformasjon

Klinisk testing av funksjonell balanse sier ikke noe om de underliggende årsakene til redusert balanse. Dette må derfor undersøkes.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.