HELSENORGE

AIMS-2 (Arthritis Impact Measurement Scales)

Type instrument

Spørreskjema som skal fylles ut av pasienten uten hjelp fra andre.

Målgruppe

Sykdomsspesifikt for revmatoid artritt (RA), men kan også benyttes ved andre revmatiske leddsykdommer (ikke ved systemiske sykdommer).

ICF-nivå

Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse

Anvendes av

Kan benyttes av flere yrkesgrupper

Kort beskrivelse

Kartlegger andre funksjonsområder enn bare fysisk funksjon. Måler fysisk funksjon, psykisk helse, sosial integrasjon og smerte. AIMS2 er inndelt i 12 skalaer som kan kombineres i 5 komponenter som omhandler: fysisk funksjon, emosjon, sosial interaksjon, smerte, rolle og psykologisk funksjon. Skalaen er gradert fra 0 til 10 (0 = god helse, 10 = dårlig helse).

Anskaffelse

Lastg ned AIMS 2 skjema

Utviklet av

Robert F. Meenan, Boston University School of Public Health, 715 Albany Street, T-C-306 Boston, USA.

Oversatt til norsk

Av forskere på revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus på 1990-tallet.

Testet for metodiske egenskaper

Meenan RF, Mason JH, AndersonJJ, Guccione AA, Kazis LE: AIMS2. The content and properties of a revised and expanded Arthritis Impact Measurement Scales Health Status Questionnaire. Arthritis Rheum 1992; 35: 1 -10.

Tilleggsinformasjon

AIMS2 bygger på en utvidelse og en revisjon av AIMS som brukes lite. Kontaktperson for AIMS2 er Till Uhlig.

Fant du det du lette etter?