AIMS-2 (Arthritis Impact Measurement Scales)

Spørreskjema
Type instrument:   Spørreskjema som skal fylles ut av pasienten uten hjelp fra andre.   
Målgruppe: Sykdomsspesifikt for revmatoid artritt (RA), men kan også benyttes ved andre revmatiske leddsykdommer (ikke ved systemiske sykdommer).   
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse
Anvendes av: Kan benyttes av flere yrkesgrupper  
Kort beskrivelse :

Kartlegger andre funksjonsområder enn bare fysisk funksjon. Måler fysisk funksjon, psykisk helse, sosial integrasjon og smerte. AIMS2 er inndelt i 12 skalaer som kan kombineres i 5 komponenter som omhandler: fysisk funksjon, emosjon, sosial interaksjon, smerte, rolle og psykologisk funksjon.

Skalaen er gradert fra 0 til 10 (0 = god helse, 10 = dårlig helse).  

Anskaffelse: Last ned AIMS-2-skjema (PDF)
Utviklet av: Robert F. Meenan, Boston University School of Public Health, 715 Albany Street, T-C-306 Boston, USA.   
Oversatt til norsk: Av forskere på revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus på 1990-tallet.  
Testet for metodiske egenskaper: Meenan RF, Mason JH, AndersonJJ, Guccione AA, Kazis LE: AIMS2. The content and properties of a revised and expanded Arthritis Impact Measurement Scales Health Status Questionnaire. Arthritis Rheum 1992; 35: 1 -10.
Tilleggsinformasjon: AIMS2 bygger på en utvidelse og en revisjon av AIMS som bruke lite. Kontaktperson for AIMS2 er Till Uhlig.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.