AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)

​Type instrument

Funksjonstest ved standardisert aktivitetsobservasjon. Evaluering av konkret aktivitetsutførelse.

Målgruppe

Alle pasienter som har problemer med å utføre daglige aktiviteter.

ICF-nivå

Aktivitet og (delvis) deltakelse.

Anvendes av

Ergoterapeuter som har deltatt på AMPS-kurs og er blitt kalibrert som reliabel tester.

Kort beskrivelse

AMPS tester kvaliteten på aktivitetsutførelsen. Pasienten observeres i to aktiviteter. Pasienten velger blant 120 standardiserte aktiviteter. Terapeuten skårer pasientens prosessferdigheter og motoriske ferdigheter i forhold til grad av anstrengelse, effektivitet, sikkerhet og selvstendighet  /grad av hjelp. Skåringene bearbeides av et dataprogram. Utstyr og rom avhenger av aktivitet som velges (f.eks. brette tøy, plante om en plante, støvsuge, lage et måltid).

Anskaffelse

Terapeuter som vil benytte AMPS må gjennomgå et 5-dagers AMPS-kurs og bestå kalibreringsprosessen som følger i etterkant av kurset. Skåringsmanual og softwareprogram for skåring deles ut på kurset. Norge har for tiden ingen egen AMPS-koordinator. Norge og Sverige har nå samme kontaktsted gjennom "AMPS i Sverige", se nettsidene til AMPS .

Utviklet av

Anne G.Fisher (1994).

Oversatt til norsk

AMPS er ikke oversatt til norsk. AMPS-kurs i Norge bruker den engelske versjonen.

Testet for metodiske egenskaper

Gantschnig et al (2012). Cross-regional validity of the assessment of motor and process skills for use in middle Europe. Journal of Rehabilitation Medicine. 44(2):151-7. Du kan lese abstract her.     

Merritt (2011). Validity of using the Assessment of Motor and Process Skills to determine the need for assistance. American Journal of Occupational Therapy. 65(6):643-50. Du kan lese abstract her.

Donnelly C & Carswell A (2002). Individualized outcome measures: A review of the literature. Canadian Journal of Occupational Therapy, 69, 84-94. Du kan lese abstract her.   

Revmatologiske referanser

Waehrens et al (2012): Differences between questionnaire- and interview-based measures of activities of daily living (ADL) ability and their association with observed ADL ability in women with rheumatoid arthritis, knee osteoarthritis, and fibromyalgia . Scandinavian Journal of Rheumatolog, 41 (2), 95-102. Du kan lese abstract  her.

Mallinson et al (2006): Giving meaning to measure: Linking self-reported fatigue and function to performance of everyday activities. Journal of Pain and Symptom Management, 31, 229-241. Du kan lese abstract her.     

Poole et al (2006): Comparison of a self-report and performance-based tests of disability in people with systemic lupus erythematosus. Disability and Rehabilitation, 28, 653-658. Du kan lese abstract her.      

Tilleggsinformasjon

Gode nettsider: AMPS i Sverige som også viser til fyldig litteraturliste: http://amps.se/ . De har e-post-adresse larere@amps.se

AMPS Internasjonalt: http://www.innovativeotsolutions.com

AMPS i Danmark: Følge dem gjennom facebook-gruppen "AMPS Danmark" ved www.facebook.com/groups/ampsdk

Fant du det du lette etter?