ASPI (AS Performance-based Improvement)

ASPI (AS Performance-based Improvement)
Type instrument:  Funksjonstest  
Målgruppe:Personer med aksial SpA (AS)  
ICF-nivå :Kroppsnivå / aktivitet  
Anvendes av:Primært av fysioterapeuter, men kan benyttes av andre helseprofesjoner
Kort beskrivelse :

ASPI består av 3 funksjonstester

  • Fremoverbøyning
  • Ta på sokker
  • Reise seg fra ryggliggende på gulv

    Funksjonstestene i ASPI er basert på BASFI som er det mest brukte spørreskjemaet for å måle fysisk aktivitet hos personer med aksial SpA (AS).     
Anskaffelse:Manual, skåring og tolkning 
Utviklet av:van Weely et al. 2009  
Oversatt til norsk:NKRR v/ Silje Halvorsen Sveeas 2017. 

Testet for metodiske egenskaper:

 

 

Van Weely et al. Reproducibility of performance measures of physical function based on the BASFI, in ankylosing spondylitis. Rheumatology 2009;48:1254–1260. Du kan lese abstrakt her.

van Weely et al. Objective evaluation of physical functioning after TNFi therapy in Ankylosing Spondylitis patients; a selection of three feasible performance-based tests. J Rheumatol 2015;42;623-629. Du kan lese abstract her 

Revmatologiske referanser:

van Weely et al. Moving instead of asking? performance-based tests and BASFI-questionnaire measure different aspects of physical function in ankylosing spondylitis. Arthritis Research & Therapy 2012, 14:R52. Du kan lese abstrakt her .

van Weely et al. What do we miss? ASAS non-responders on anti-TNF therapy show improvement in performance-based physical function. Rheumatology 2013 Oct;52(10):1884-9. Du kan lese abstract her.  

Tilleggsinformasjon:

Testet er enkelt og rask å gjennomføre og velegnet til både klinisk bruk og forskning.

Utvikling og evaluering av måleegenskapene av ASPI er gjort på pasienter med AS, som starter behandling med TNF-hemmere.

Evaluering av instrumentets responsiveness etter fysioterapi-intervensjoner hos pasienter med aksial SpA pågår.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.