Barthel Index

Barthel Index
Type instrument:   Funksjonstest ADL - vurdering
Målgruppe: Barthel index er beregnet på voksne med ulike diagnoser og fysiske funksjonshemming (særlig hjerneslag). 
ICF-nivå : Aktivitet og deltakelse  
Anvendes av: Fysioterapeuter / ergoterapeuter / sykepleiere/ andre helsepersonell som vurderer funksjon  
Kort beskrivelse :

Barthel Index er en funksjonstest som er utviklet for å måle endringer i selvhjulpenhet i løpet av rehabilitering. Den registrerer hva personen faktisk gjør. Instrumentet er spesielt egnet for måling av fremgang hos mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser og særlig i primærrehabiliteringsfasen. Den har en «takeffekt» som gjør at det er vanskelig å måle fremgang hos pasienter som fungerer relativt godt. Barthel gjennomføres som et intervju eller spørreskjema (når klienten er i en stabil situasjon og ikke har kognitiv svikt)og/eller observasjoner. Skåringen antyder grad av selvhjelpenhet og hjelpebehov.

Bartel index vurderer ti funksjonsområder: Kontinens (avføring, urin), Fødeinntak, Personlig hygiene, Forflyttning mellom seng og stol, Hjelpebehov ved bruk av toalett/dostol, Mobilitet innnedørs, Trappegang og Bading.

Barthel er enkel å bruke og tar ca. 1 time, inkludert utfylling av skjema.  

Anskaffelse:

Det er flere utgaver på norsk tilgjengelig på nettet:

Pasienthåndboka har tilgjengelig utgave oversatt av dr. Knut Laake (2006) som kan lastes ned her

Legeforeningen har tilgjengelig utgave redigert i 2008 av Ingvild Saltvedt, Jorunn L. Helbostad, Unni Sveen, Pernille Thingstad, Olav Sletvold og Torgeir Bruun. Lastes ned her: Barthels ADL-indeks_Legeforeningen.pdf

Utviklet av: F. Mahoney og D Barthel i 1965 i USA  
Oversatt til norsk: Laake K, Laake P, Ranhoff AH, Sveen U, Wyller TB. The Barthel ADL index: factor structure depends upon the category of patient. Age Ageing;24:393-7, 1995   
Testet for metodiske egenskaper: De metodiske egenskapene til Barthel er primært testet ut på personer med betydelig funksjonssvikt. Brukt for å vurdere disse gruppene så har Barthel index vist god inter-rater reliabilitet og test–retest reliabilitet. Og også vist høy grad av korrelasjon med andre instrumenter som måler fysisk funksjon. 
Revmatologiske referanser: Barthel index er ikke mye brukt i forskning i revmatologi
  Tilleggsinformasjon: Barthel er ikke primært et godt mål på funksjon hos personer med revmatiske sykdommer, men blir brukt som standardisert verktøy på mange rehabiliteringsenheter med heterogene grupper.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.