Helsenorge

Barthel Index

​Type instrument

Funksjonstest ADL - vurdering

Målgruppe

Barthel index er beregnet på voksne med ulike diagnoser og fysiske funksjonshemming (særlig hjerneslag). 

ICF-nivå

Aktivitet og deltakelse

Anvendes av

Fysioterapeuter/ergoterapeuter/sykepleiere/andre helsepersonell som vurderer funksjon.

Kort beskrivelse

Barthel Index er en funksjonstest som er utviklet for å måle endringer i selvhjulpenhet i løpet av rehabilitering. Den registrerer hva personen faktisk gjør. Instrumentet er spesielt egnet for måling av fremgang hos mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser og særlig i primærrehabiliteringsfasen. Den har en «takeffekt» som gjør at det er vanskelig å måle fremgang hos pasienter som fungerer relativt godt. Barthel gjennomføres som et intervju eller spørreskjema (når klienten er i en stabil situasjon og ikke har kognitiv svikt)og/eller observasjoner. Skåringen antyder grad av selvhjelpenhet og hjelpebehov.

Bartel index vurderer ti funksjonsområder: Kontinens (avføring, urin), Fødeinntak, Personlig hygiene, Forflyttning mellom seng og stol, Hjelpebehov ved bruk av toalett/dostol, Mobilitet innnedørs, Trappegang og Bading.

Barthel er enkel å bruke og tar ca. 1 time, inkludert utfylling av skjema.  

Anskaffelse

Det er flere utgaver på norsk tilgjengelig på nettet:

Pasienthåndboka har tilgjengelig utgave oversatt av dr. Knut Laake (2006) som kan lastes ned her

Legeforeningen har tilgjengelig utgave redigert i 2008 av Ingvild Saltvedt, Jorunn L. Helbostad, Unni Sveen, Pernille Thingstad, Olav Sletvold og Torgeir Bruun. Lastes ned her: Barthels ADL-indeks_Legeforeningen.pdf

Utviklet av

F. Mahoney og D Barthel i 1965 i USA.  

Oversatt til norsk

Laake K, Laake P, Ranhoff AH, Sveen U, Wyller TB. The Barthel ADL index: factor structure depends upon the category of patient. Age Ageing;24:393-7, 1995   

Testet for metodiske egenskaper

De metodiske egenskapene til Barthel er primært testet ut på personer med betydelig funksjonssvikt. Brukt for å vurdere disse gruppene så har Barthel index vist god inter-rater reliabilitet og test–retest reliabilitet. Og også vist høy grad av korrelasjon med andre instrumenter som måler fysisk funksjon. 

Revmatologiske referanser

Barthel index er ikke mye brukt i forskning i revmatologi.

Tilleggsinformasjon

Barthel er ikke primært et godt mål på funksjon hos personer med revmatiske sykdommer, men blir brukt som standardisert verktøy på mange rehabiliteringsenheter med heterogene grupper.

Fant du det du lette etter?