BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score)

Type instrument

Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.

Målgruppe

BAS-G er utviklet for personer med ankyloserend spondylitt (Mb. Bekhterev), brukes også ved aksial spondyloartritt.

ICF-nivå

Deltakelse.

Anvendes av

Primært av fysioterapeuter og revmatologer .

Kort beskrivelse

Benyttes både i klinikk og forskning til kartlegging og effektstudier.

Spørreskjemaet består av kun to spørsmål. Disse etterspør hvilken effekt sykdommen har hatt på pasientens velbefinnende siste uken og de siste 6 måneder. Hvert spørsmål scores med tall fra 0-10, hvor endene på linjene er markert med henholdsvis den positive og den negative ekstremverdien av det hvert enkelt spørsmål etterspør (= numerisk ranking skala). Pasientene blir instruert i å krysse over det tall der de selv ønsker å markere svaret på spørsmålet.

Poengbedømming/scoring

BAS-G består av to separate skalaer. Disse skal ikke legges sammen. Kalles BAS-G1 og BAS-G2 etter hvilken skala man fyller ut. Tallet skal angis med en desimal og ligger mellom 0.0 og 10.0. Tallet 0 = uten anmerkning. Tallet 10 = maks.

Beregnet tidsbruk: cirka 2 minutter.

BAS-G er sensitiv for intensiv rehabilitering.

Anskaffelse

BAS-G skjema finner du her

Utviklet av

The Assessment in Ankylosing Spondylitis (ASAS) Working Group.

Oversatt til norsk

Hanne Dagfinrud, NKRR.

Testet for metodiske egenskaper

Testet for reliabilitet, og validitet i originalversjon. Testet for sensibilitet i originalversjon og i svensk versjon. Se referanser under «revmatologiske referanser» nedenfor.

Revmatologiske referanser

Jones S, Steiner A, Garrett L, Calin A: The Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score (BAS-G). Br J Rheumatol 1996; 35: 66 - 71. Du kan lese abstractet her .

van der Heijde D, Bellamy N, Calin A, Dougados M, Askim Kahn M et al: Preliminary core sets for endpoints in ankylosing spondylitis. J Rheumatol 1997; 24: 2225 - 9. Du kan lese abstractet her.

Cronstedt H, Waldner A, Stenstrøm CH: The Swedish version of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index. Reliability and validity. Scand J Rheumatol 1999; 28 (suppl. 111): 1 -9. Du kan lese abstractet her .

Frändin K, Sonn U, Svantesson U, Grimby G: Functional balance tests in 76-year-olds in relation to performance, activities and daily living and platform testes. Scand J Rehab Med 1995; 27: 231-241. Du kan lese abstractet her .

Waldner A, Cronstedt H, Stenstrøm CH: The Swedish version of the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. Reliability and valididty. Scand J Rheumatol 1999; 28 (suppl 111): 10 - 16. Du kan lese abstractet her.  

Tilleggsinformasjon

BAS-G bør brukes sammen med BASDAI og BASFI og helst også med BASMI for å gi en beskrivelse av sykdomskonsekvensene på alle ICF nivåene. ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society) anbefaler bruk av numerisk rating (NRS).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.