HELSENORGE

BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)

​Type instrument

Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.  

Målgruppe

BASDAI er utviklet for personer med ankyloserende spondylitt (Mb. Bekhterev), brukes også ved aksial spondyloartritt.

ICF-nivå

Kroppsnivå.

Anvendes av

Benyttes primært av leger og fysioterapeuter, men kan benyttes av andre helseprofesjoner.

Kort beskrivelse

Benyttes både i klinikk og forskning til kartlegging og effektstudier. Skjemaet består av 6 spørsmål om hvordan pasienten følte seg den siste uken når det gjelder tretthet, smerte og morgenstivhet.

Hvert spørsmål scores med tall fra 0-10, hvor endene på linjene er markert med henholdsvis den positive og den negative ekstremverdien av det hvert enkelt spørsmål etterspør (= numerisk ranking skala). Pasientene blir instruert i å krysse over det tall der de selv ønsker å markere svaret på spørsmålet.

Poengberegning/scoring

Utregning av score: Først beregnes en gjennomsnittsverdi av svarene på spørsmål 5 og spørsmål 6. Tallet summeres med resultatene fra spørsmål 1,2,3 og 4 og til slutt divideres dette med 5. Sluttsummen kalles totalscoren for BASDAI og tallet angis med en desimal og ligger mellom 0,0 og 10,0. Tallet 0 = uten anmerkning, tallet 10 = maks.

Beregnet tidsbruk: cirka 5 minutter.  

Anskaffelse

BASDAI - spørreskjema finner du her: Skjema BASDAI.pdf

Utviklet av

Garrett S et al, 1994 (se under punktet "Revmatologiske referanser").

Oversatt til norsk

MSD-Norge.

Revmatologiske referanser

Garrett S, JenkinssonT et al: A new approach to defining status in ankylosing spondylitis: The Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. J Rheumatol 1994; 21: 2286-91. Du kan lese abstractet her.

Tilleggsinformasjon

ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society) anbefaler bruk av numerisk rating skala (NRS).

ASAS anbefaler bruk av ASDAS som førstevalg for å måle sykdomsaktivitet. 

Fant du det du lette etter?