BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index)

BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index)
Type instrument:   Funksjonstest  
Målgruppe: BASMI er utviklet for personer med ankyloserende  spondylitt (Mb. Bekhterev), brukes også ved aksial  spondyloartritt.
ICF-nivå : Kroppsnivå  
Anvendes av: Benyttes primært av leger og fysioterapeuter, men kan benyttes av andre helseprofesjoner
Kort beskrivelse :

Testen består av 5 objektive mål på leddbevegelighet i henholdsvis cervicalcolumna , thorakalcolumna, lumbalcolumna og hofteledd.

Testen krever følgende utstyr:

  • myrinometer (eller goniometer)
  • målbånd
  • matte/bred benk
  • stol.

    Alle målinger gjøres aktivt.

    Poengbedømming/scoring: Det finnes 3 ulike scorings metoder for BASMI;

    2-steg, 10-steg eller lineær. ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society) anbefaler bruk av 10-steg eller lineær. På selve testen står instruksjon om hvordan de ulike funksjonstestene skal utføres.  
Anskaffelse: Du finner testen her: Skjema Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index_ASAS rec.pdf 
Utviklet av: Jenkinson et al 1994 (se nedenfor under revmatologiske referanser).   
Oversatt til norsk: Hanne Dagfinrud, NKRR 
Testet for metodiske egenskaper:

Testet for reliabilitet, validitet og sensibilitet.  

 

Revmatologiske referanser:

Jenkinson T, Malloire P, Whitelock H, Kennedy LG, Garrett S et al: Defining spinal mobility in ankylosing spondylitis. The Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index. J Rheumatol 1994; 21: 1694 - 8. Du kan lese abstractet  her.     

Jones SD, Porter J, Garret SL, Kennedy LG, Whitelock H, Caling A: A new scoring system for the Bath Ankylosing spondylitis Metrology Index.J Rheumatol 1995;22:1609.        

Van der Heijde D, Landewé R, Feldtkeller E: Proposal of a linear definitioni of the Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI= and comparison with the 2-step and 10-step definitions. Ann Rheum Dis. 2008;67(4):489-93. Du kan lese abstractet her.  

Seiper J, Rudwaleit M, Baraliakos XBrandt J, BraunJ et al: The assessment of SpondyloArthritis international society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2009:06;68 Suppl 2:ii1-44. Du kan lese abstract her.  

Tilleggsinformasjon: BASMI bør helst benyttes sammen med BASDAI og BASFI og BAS-G for å gi en beskrivelse av sykdomskonsekvensene på alle ICF nivåene. BASMI er sensitiv for intensiv rehabilitering.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.